Regulamin

Sklep internetowy e-mo.pl działający pod adresem http://www.e-mo.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy e-mo.pl”) jest platformą prowadzoną przez:

e-mo.pl Dariusz Żukowski

ul. 11 Listopada
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 793 70 99

e-mail: info@e-mo.pl
wpisaną do rejestru działalności gospodarczej Wydanej przez Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza pod numerem 37237/2010 identyfikującym się numerem NIP : 629-102-30-31 i numerem REGON: 241577141 (dalej: „e-mo.pl”).
 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem Sklepu Internetowego e-mo.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.e-mo.com.pl/. Klient po zarejestrowaniu licencji i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na program, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie "Twoje licencje".
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „Logowanie”, „Twoje licencje”,  „Zamawiam” „Zamówienie”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „Zapłać poprzez PAYU”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta e-mo.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży programów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Klienta na wkazany przy rejestracji adres e-mail o ile płatność zostanie zrealizowana.
 5. e-mo.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez e-mo.pl programów.

 

§ 2. Ceny programów oraz gwarancja

 1. Ceny programów na stronie e-mo.pl zamieszczone są na stronie Cennik,
  • do cen należy doliczyć podatek VAT,
  • ceny podawane są w złotych polskich;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie e-mo.pl w panelu użytkownika widoczna podczas składania zamówienia przez Klienta na dany program.
 3. e-mo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje na stronie e-mo.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Gwarancja na każdy produkt firmy e-mo.pl to 24 mięsiące.

 


§ 3. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienie jest zrealizowane w chwili wpływu środków za zamówenie na nasze konto bankowe lub potwierdzenia płatności przez Płatności.pl (PAYU).
 2. Zapłaty można dokonać:
  • w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez e-mo.pl,
  • przelewem bankowym na nasze konto

 

§ 4. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni od chwili wystawienia Faktury VAT bez podania przyczyny.

§ 5. Zwrot należności Klientom

 1. e-mo.pldokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. e-mo.pl dokona zwrotu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy przez Klienta. 


§ 6. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie internetowym e-mo.pl.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego e-mo.pl, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez e-mo.pl.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest e-mo.pl Dariusz Żukowski, ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 5. Klienci Sklepu Internetowego e-mo.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.


§ 7. Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi e-mo.pl o stwierdzonej niezgodności.
 2. e-mo.pl w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby e-mo.pl rozpatrzyła reklamację jest wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@e-mo.pl wraz z opisem reklamowanego produktu oraz numerem licencji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – e-mo.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.