• Dodano obsługę modułu 2sklep, który umożliwia wysyłanie zamówien ze sklepów, które obsługuje program do systemów:
   • apilo,
   • SELLASIST,
   • baselinker
  • Dodano okno z logami działań programu odnośnie zamówień,
  • Dodano obsługę apilo
   • Program jest wstanie wystawiać faktury i paragony na podstawie zamówień z apilo,
   • Program może eksportować fakturę oraz paragon w formie PDF,
   • Program obsługuje Tagi odnośnie możliwości kompletowania towarów,
   • Możliwość automatyzacji paragonów faktur i zamówien
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę SELLASIST
   • Poprawki odnośnie zmiany typu pliku z fakturą,
   • Poprawiono obsługę faktur walutowych,
   • Możliwość pobierania tylko paragonów nie wydrukowanych (znacznie przyspiesza proces wystawiania paragonów),
   • Możliwość ekportowania pliku PDF z paragonem,
  • Porpawiono obsługę Shopera
   • W przypadku dodawania parametrów dodano wartość domyślną,
   • W przypadku niektórych serwerów poprawiono obsługę przekraczania limitów API,
  • Poprawiono obsługę rabatów na paragonach (Baselinker),
  • Poprawiono obsługę produktów wariantów z zakłaski Sklep->Produty dla Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę produktów modeli dla PW (Przyjecie wewnętrzne),
  • Porawiono obsługę MM dla zestawów,
  • Zaktualizowano możliwości harmonogramu zadań w programie.
  • Dodano obsługę SELLASIST
   • Możliwość automatyzacji odnośnie wystawiania faktur i paragonów,
   • Możliwość automatyzacji zamówień,
   • Pobieranie w czasie rzeczywistym wspiera BSW (Bus Worke Service),
  • Zmieniono i poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono i unowocześniono obsługę okien w programie,
  • Poprawiono obsługę rabatów na paragonach (Baselinker).
  • Sprawdzono wersję z wersję WAPRO 8.81.4
  • Dodano opcję na pobieranie lokalizacji z pola indeks u producenta,
  • Dodano możliwość eksprotu aukcji allegro z tytułem do 75 znaków,
  • Dodano możliwość nie korzystania z opcji VATu dla produktu z WAPRO (opcja ważna jeżeli nie ma się najnowszej wersji WAPRO),
  • Dodano opcję która pozwala na eksport zamówień do magazynu w którym stan produktów pozwala na realizacje zamówienia,
  • Dodanie raportu sprzedaży z podziałem na kategorie asortymentowe i magazyn,
  • Poprawiono status na wysyłanie faktury,
  • Poprawiono czas realizacji produktów dla RedCarta,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę Shopera,
  • Poprawiono błąd występujący przy zapisie ustawień na oknie Sklep->Zdjęcia,
  • Poprawiono szybkość ładowania się produktów.
  • Sprawdzono wersję z wersję WAPRO 8.81.4
  • Dodano zabezpieczenie przed dodanie Faktury detalicznej jeżeli kraj pochodzenia to nie jest Polska,
  • Dodano opcje która umożliwia dodawanie dokumentu SU w przypadku wyboru dokumenu WZ przy wystawianiu faktur,
  • Dodano opcje pobierania zamówień tylko opłaconych (może nie działać na wszystkich webserwisach),
  • Poprawki pod wydruk WZ,
  • Poprawiono ładowanie produktów,
  • Poprawiono wysyłanie faktur do baselinkera.
  • Sprawdzono wersję z wersję WAPRO 8.81.4
  • Dodano możliwość obsługi scenariusza z dodawanie zamówienia do różnych serwerów SQL w zależności od tego co jest dostępne na magazynach,
  • Poprawiono widok ładowania dokumentów do dokumentów wystawionych tylko w wybranej firmie, 
  • Poprawiono opcję pobierania stawek VAT z WAPRO, wcześniej opcja blokowała mapę VAT w tech chwili ważniejsza jest mapa VAT,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę SOTE.
  • Sprawdzono wersję z wersję WAPRO 8.81.2
  • Dodano możliwość wysyłania walut cen do sklepów internetowych,
  • Dodano możliwość liczenia stanów składników bez względu na magazyn w którym są składniki zestawu,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur krajowych w walucie.
  • Dodano możliwość wystawiania faktur krajowych w walucie ze względu na pochodzenie zamówienia (allegro, skep, ebay, itd.),
  • Poprawiono wybór wzorców wydruku (małe/duże litery nie mają teraz znaczenia),
  • Poprawiono wysyłanie pola "Negocjacja produktów".
  • Sprawdzono wersję z wersję WAPRO 8.81.2
  • Dodano możliwość wysyłania stanów z WAPRO na innym serwerze SQL,
  • Dodano do linii poleceń przełacznik -currentState umożliwiający pobieranie zamówień o określonych statusach w sklepie,
  • Dodano opcję na usuwanie NIPu kontrahenta przy imporcie zamówień z Baselinkera,
  • Dodano opcję umożliwiającą wyszukiwanie produktu w skelpie ko kodzie kreskowym,
  • Poprawiono eksport zamówień z WAPRO do Baselinkera.
  • Zoptymalizowano aplikację pod kątem zapytań SQL do bazy danych,
  • Dodano możliwość wysyłania zamówień stworzonych w WAPRO do Baselinkera,
  • Dodano możliwość filtrowania wysyłanych zamówień do Baselinkera po zmapowanym statusie,
  • Dodano możliwość filtrowania wysyłanych dokumnetów po magazynie,
  • Dodano możliwość ściągania paragonów z Baselikera po serii,
  • Poprawiono błąd w Baselinkerze odnośnie aktualizacji produktów atrybutów w przypadku jeżeli atrybuty były wysyłane metoda szybką a nie było informacji o produktach w sklepie, tworzyły się wtedy duplikaty wariantów,
  • Poprawiono błąd uniemożliwiajacy przypisanie wzorców wydruku.
  • Dodano możliwość dodawania dokumentów na podstawie statusów zamówień:
   • Faktura zaliczkowa
   • Faktura zaliczkowa końcowa (dodawane są tylko dokumenty WZ/SU)
  • Dodano możliwość wysyłanie faktur w formie PDF z wersji niższych niż WAPRO Prestiż,
  • Dodano opcje która sprawdza stan możliwości realizacji zamówienia zawsze a nie tylko w przypadku dodawania zamówienia z rezerwacją,
  • Dodanie opcjie usuwającej nazwy i opisy z bazy w2s,
  • Dodano obsługę Allegro puntków w Baselinkerze,
  • Poprawiono płatności w Shoperze.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z wersją 8.80.4 WAPRO MAG,
  • Dodano nowe akcje do Zdarzeń,
  • Dodano możliwość wysyłania kompletu jako zwykłego produktu do Baselinkera, ma to na celu nie tworzenia składników w komplecie oraz możliwość aktualizacji produtków, które w Baselinkerze nie są kompletami,
  • Dodano opcję która umożliwia usuwanie z opisów i nazw z naszej bazy,
  • Dodano opcję umożliwiającą eksport opisu z łaczonego pola opis i uwagi,
  • Poprawiono mapowanie statusów,
  • Poprawiono błąd który błędnie zawyżał stawkę VAT, w przypadku zaznaczenia opcji pobierania stawek VAT z WAPRO,
  • Poprawiono widok zakładki Statusy w ustawieniach.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z wersją 8.80.0 WAPRO MAG,
  • Dodano nowe akcje do Zdarzeń,
  • Dodano możliwość wystawiania WZ zamiast Faktur (opcja globalna),
  • Zmieniono do kas POSNET sposób wydruku numeru dokumentu z WAPRO MAG (dostosowane dla starszych kas),
  • Usystematyzowano obsługę symboli kontrahenta w zamówienia, paragonach i fakturach.
  • Poprawiono obsługę prefiksów dla zamówień z baselinkera odnoszących sie do identyfikatora zamówienia z Baselinkera,
  • Poprawiono widok zakładki Statusy w ustawieniach.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z wersją 8.80.0 WAPRO MAG,
  • Dodano nową funckjonalność Zdarzenia, na postawie zadeklarowanego zdarzenia możemy zmienić stutus zamówienia w sklepie,
  • Dodano możliwość sprawdzenia połączenia z kasą fiskalną w programie,
  • Dodano możliwość wysyłania parametrów w metodzie dokładnej,
  • Dodano możliwość pracy kas firmy POSNET z aplikacją w wersji 64 bitowej,
  • Dodano do kas POSNET wydruk prawidłowej płatności zadeklarowanej w aplikacji w2s na paragonie,
  • Dodano do kas wydruk na paragonie numeru dokumentu z WAPRO MAG,
  • Dodano możliwość konfiguracji jakie typy dokumntów mają być wysyłane do sklepu lub na e-mail (Konfiguracja->Ustawienia->do sklepu->Dokumenty),
  • Dodano w zakładce O programie->Wersja możliwość zmiany Compatybility Level w bazie SQL,
  • Dodano pasek postępu dla paragonów,
  • Dodano możliwość widoczności stanów produktów na poszczególnych magazynach (podwójny klik na kolumnę Stan w oknie WAPRO->Produkty),
  • Dodano dla Baselinekra obsługę Punktów dla Allegro One,
  • Zoptymalizowano zapytanie, które pokazuje produkty w oknie WAPRO->Produkty,
  • Poprawiono błąd przy liczeniu zestawów na podstawie składników z kliku magazynów,
  • Poprawiono obsługę zdjęć w Magento 2,
  • Poprawiono obsługę zmian na zamówieniach.
  • Dodano nową zakładkę Konfiguracja->Powtarzajace się błędy,
  • Dodano możliwość wybory statusu  WA-PRO w zależności od tego czy towar jest czy go nie ma,
  • Dodano nową opcje umożliwiającą podział kosztów dotastawy na pozycję w zamówieniu,
  • Dodano możliwość wysyłania wybranych dokumentów do sklepu internetowego,
  • Poprawiono wysyłkę dokumentów do sklepu internetowego,
  • Poprawiono obsługę paragonów w WAPRO,
  • Poprawiono obsługę kasy fiskalnej Posnet, przy płatnościach inne dodawana jest tekst odnośnie rodzaju płatności.
  • Dodano mapowanie stawek VAT,
  • Dodano obługę sprzedaży OSS dla zamówień (mapa VAT),
  • Dodano opcję wykluczania źródeł oraz dodano możliwość nadawania prefiksu dla danego źródła,
  • Poprawiono obsługę funckjonalności "Sprzedaż detaliczna" dla faktur i paragonów,
  • Poprawiono obsługę BSW,
  • Poprawiono obsługę błędów w przypadku wystąpienia błędu w pliku konfiguracyjnym.
  • Dodano opcję która pozwala na dodawanie zamówień do kontrahenta z określoną nazwą zależną od płatności,
  • Dodano opcję pozwalającą na dodawanie opisu produktów z bazy Mistral,
  • Dodano możliwość wywoływania kilku zamówień, faktur i paragonów dla modułu BSW (Bus Service Worker) co usprawnia szybkość automatyzacji,
  • Dodano możliwość eksportu faktur do PrestaShop (wymagana instalacja modułu do Presty naszego autorstwa),
  • Poprawiono błąd linii poleceń który powodował brak aktualizacji zamówień,
  • Poprawiono ładowanie się nowych statusów ze sklepu,
  • Poprawiono obsługę Shoper / Clickshop,
   • dodano opcję która pozwala na kodowanie poprawne znaków spacji, powodem wprowadzenia opcji jest różne zachowywanie się różnych serwerów dlatego opcję można włączyć lub wyłączyć, problem uwidacznia się przy produktach w których SKU zawiera spację,
  • Poprawiono obsługę wysyłania zdjęć do Magento 2.
  • Dodano opcję która zamienia przejście do nowej linii na znak HTMLowy "BR", co w efekcie pozwala złamać linię w HTML,
  • Poprawiono obsługę zestawów w przypadku innej waluty niż PLN,
  • Poprawiono obsługę zmiany nazwy w statusach zaciąganych ze sklepu,
  • Poprawiono obsługę Shoper,
  • Poprawiono obsługę PrestaShop.
  • Sprawdzono kompatybilność z WAPRO w wersji 8.70.4,
  • Dodano możliwość  wyboru drukowania na drukarkach i drukarkach fiskalnych na podstawie statusu zamówienia,
  • Dodano możliwość obsługi faktur walutowych w module faktury i paragony,
  • Poprawiono wydajność pracy programu podczas aktualizacji produktów w sklepach,
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę czasów dostępności,
  • Poprawiono błąd odnośnie nie działania okna WAPRO->Dokumenty z linii poleceń,
  • Poprawiono błąd uniemożliwiajacy rozdzielenie zamówienia na dwa magazyny i dwie firmy,
  • Poprawiono obsługę Linnworks,
  • Poprawiono obsługę Shopera,
   • w przypadktu promocji na warianty kwota wariantu jest mniejsza o grosz od kwoty produktu głównego, przed zmianą była większa o grosz,
   • poprawiono błąd odnośnie powtarzania się kodu produktu w sklepie,
  • Poprawiono obsługę WooCommerce
   • poprawiono obsługę promocji w metodzie szybkiej,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • dodano możliwość filtrowania pobieranych fakturów po seriach w module faktury i pragony.
  • Sprawdzono kompatybilność z WAPRO w wersji 8.70.4,
  • Dodano możliwość obsługi modułu Bus Service Worker (BSW),
  • Dodano możliwość nieuwzględniania ustawionego Symbolu kontrahenta jeżeli przy nowym kontrahencie jest NIP,
  • Dodano zakładkę Sklep->Historia zamówień,
  • Dodano zakładkę Sklep->Historia dokumentów,
  • Dodano możliwość aktualizacji adresów e-mail na kartotece kontrahenta,
  • Poprawiono obsługę dodawania zadań do harmonogramu,
  • Poprawiono raportowanie błędów w zamówieniach,
  • Poprawiono obsługę Linnworks,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • poprawiono obługę faktur,
   • poprawiono obsługe błędów w przypadku zwrócenia pustego komunikatu z serwera,
   • poprawiono obsługę zestawów,
  • Poprawiono obsługę IdoSell
   • dodano możliwość aktualizacji wariantów w metodzie szybkiej,
   • umożliwono pobieranie zamówień tylko z wybranego magazynu w zakładce Sklep->Połączenie,
  • Zaktualizowano oprogramowanie do wersji .NET framework 4.8, dlatego proszę o odinstalowanie starszej wersji z Panel Sterowanie->Dodaj Usuń programy zanim zainstalujecie Państwo nową, 
  • Dodano możliwość tworzenia automatycznych zleceń produkcyjnych dla artykułów które są produktami (typ), można powiedzieć że produkty same się "składają",
  • Dodano opcję umożliwiającą brak aktualizacji ceny w przypadku aktualizowania produktów ze sklepu w WAPRO,
  • Dodano możliwość mapowania wzorców wydruków dladokumentów w zależności od kraju pochodzenia oraz waluty,
  • Poprawiono obsługę importowania zdjęć ze sklepu do WAPRO,
  • Dodano opcję drukowania dokumentów WZ przy wystawianiu faktur w module Faktury i paragony,
  • Poprawiono obługę metody różnicowej dla wariantów,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • poprawiono obsługę wariantów produktówych,
   • poprawiono obsługę importowania produktów z Baselinkera do WAPRO.
  • Dodano obsługę platformy Linnworks,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur w Baselinkerze na podstawie wystawionych faktur w WAPRO
  • Dodano możliwość wysyłania wystawiania faktur i praragonów ze sklepu IdoSell (dawniej IAI-Shop) wymagany moduł Faktury i Paragony,
  • Dodano możliwość wysyłania parametrów do sklepu IdoSell (dawniej IAI-Shop),
  • Dostosowano sklep IdoSell (dawniej IAI-SHOP) do najnowszego dostępnego API (wersja 162),
  • Poprawiono obsługę produktów wirtualnych jeżeli chodzi szybkość działania i bardzo duże ilości danych,
  • Poprawiono obsługę sieciowych drukarek fiskalnych  w module Faktury i Paragony,
  • Poprawiono ustawienianie użytkownika wystwiającego dokuementy (zamówienia, paragony i faktury),
  • Poprawiono opcję sprawdzanie nipu w przypadku wystawiania faktur,
  • Poprawiono obsługe produktów powiązanych, dodając opcję kasowania produktów powiązanych z bazy naszego programu,
  • Poprawiono algorymt sprawdzający czy należy aktualizować zamówienie,
  • Poprawiono obsługę statusów,
  • Poprawiono obsługę Shoper:
   • Dodano usuwanie producentów jeżeli nazwa producenta wystąpuje wielokrotnie,
   • Dodano usuwanie znaków spacji w nazwie producenta,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • dostosowano program do nowej zaleconej przez Baselinkera autentykcji w nagłówku wiadomości,
   • dodano możliwość aktualizacji zamówień wysyłanych z WAPRO,
   • dodano możliwość wysyłania Wagi produktów,
   • poprawiono obsługę wysyłania produktów jeżeli chodzi o skasowane rekordy po stronie Baselinkera,
   • poprawiono obsługę zdjęć produktów importowanych do WAPRO z Baselinkera
  •  W przypadku instacji programu prosimy najpierw odinstalować wszystkie wersje wcześniejsze za pomocą Windows->Panel sterowania.
  • Dodanie opcji pozwalającej na wysyłanie tylko produktów nowych,
  • Dodano opcję która umożliwia zmianę statusu wchodzącego w WAPRO na podstawie statusu wychodzącego do sklepu tak, aby ograniczyć wymianę informacji,
  • Porpawiono błąd dotyczyczący statusów systemowych w mapie statusów,
  • Poprawiono błąd w obsłudze linii poleceń i Allegro,
  • Poprawiono błąd występujący w obsłudze przeliczania rozbijanych składników powiązany z zabezpieczeniami WAPRO,
  • Poprawiono obsługę zamówieńe w przypadku błędów wynikających z włączonych zabezpieczeń po stronie WAPRO,
  • Poprawiono obsługę zamówień dla starszych wersji WAPRO,
   • Poprawiono obsługę SOTE,
    • Poprawki na aktualizację produktów po ewentualnej zmienie stawki VAT,
   • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn),
    • Dodano możliwości aktualizacji 10 poziomów cenowych,
    • Dodano możliwość aktualizacji pola "Lokalizacja",
    • Poprawiono błąd który nie aktualizował stanów produktów przy pierwszym dodaniu produktu,
    • Poprawiono błąd który przy wysłaniu zdjęć produktów zmieniał stawkę VAT produtków na 0,
   • Poprawiono obsługę Shoper 5,
    • Poprawiono działanie aktualizacji odnośnie cen produktów i róznicy pomiedzy produktem głównym a wariantem,
    • Poprawiono błąd występujący w przypadku braku wersji polskiej w sklepie,
    • Dodano opcję umożliwiającą sterowaniem numerem zamówienia, numerem zamówienia może być numer z Shoper lub identyfikator aukcji Allegro, sterowanie odbywa się w zależności od źródła pochodzenia zamówienia,
   • Poprawiono obsługę sklepu RedCart,
    • Dodano możliwość aktualizacji kilku produktów o tym samym symbolu,
    • Dodano możliwość importowania produktów po symbolu FK zamiast symbolu produktów,
   • Poprawiono obsługę EBEXO,
    • Dodano możliwość wystawiania paragonów i faktur z modułem "Faktury i paragony" (aktywacja opcji po stronie EBEXO),
    • Dodano możliwość identyfikacji sposobu dostawy,
   • Poprawiono obsługę metody różnicowej, branie pod uwagę opcji wysyłania ceny brutto.
   • Sprawdzono kompatybilność z  8.70.0,
   • Dodano możliwość logowania sie do Magento 2 (2.4.x) za pomocą 2FA (Two-Factor Authentication),
   • Poprawiono obsługę sprawdzania NIPów,
   • Poprawiono algorymt przywracania pliku konfiguracyjnego w2s,
   • Poprawiono obsługę SOTE,
    • poprawki na komunikaty w programie,
   • Poprawiono obsługę Baselinker,
    • Poprawka na imię i nazwisko pracownika,
    • Dodanie możliwości wpływania a limity postuju po każdym zapytaniu, ma to znaczenie przy korzystaniu z kilku aplikacji,
    • Dodano usuwanie nieistniejących identyfikatorów produktów w bazy s2s,
   • Poprawiono obsługę Shoper 5,
    • dodano możliwość promocji na wariantach,
    • poprawiono szybkość działania aktualizacji dokładnej i szybkiej,
    • dodanie możliwości importowania wariantów produtków po kodzie EAN na zamówieniu,
    • poprawienie algorymtu reagowania na przekroczenie limutu zapytań do API,
   • Poprawiono obsługę sklepu RedCart,
    • dodano możliwość aktualizacji produktów po kodzie EAN
    • dodano możliwość importowania wariantów produtków po kodzie EAN na zamówieniu,
   • Poprawiono obsługę metody różnicowej.
   • Poprawiono błąd w sklepie Shoper 5 występujący przy ściąganiu zamówień.
   • Poprawiono obsługę zamówień Allegro (dotyczy prezentów).
   • Dodano możliwość wysyłania produktów powiązanych na wszystkich ustawieniach,
   • Usunięto błąd przy dodawaniu zamówień związany z wersją WAPRO,
   • Usunięto błąd odnośnie wysyłanie statusów z WAPRO do sklepu,
   • Usunięto błąd odnośnie braku możliwości dodawania kontrahenta, którego nazwisko przekroczyło 50 znaków,
   • Poprawiono obsługę nowego magazynu w Baselinker,
   • Poprawiono obsług sklepu Extreme Commerce,
   • Poprawiono obsługę wysyłania cech dla Shoper 5 (atrybuty),
   • Poprawiono obsługę zamówień Allegro.
   • Sprawdzono kompatybilność z WAPRO 8.61.0,
   • Dodano obsługę nowego magazynu w Baselinker,
   • Dodano obsługę sklepu Extreme Commerce,
   • Dodano obsługę pól tekstowych dla Shoper 5,
   • Dodano możliwość wysyłania dostępności z pola dodatkowego,
   • Dodano opcję wyboru dla metody szybkiej opcji z linii poleceń co ma być aktualizowane,
    • parametr -coAktualizowac="VATSzybka,CenaSzybka,SRPSzybka,StanSzybka,WidokSzybka,StatusSzybka,CzasSzybka,Polecany"
   • Dodano funckjonalność, która pozwala na identyfikację zamówień, które można zrealizować (jest stan) i nie można zrealizować (nie ma stanu),
   • Dodano opcję mapowania statusów ze względu na możliwość realizacji zamówienia,
   • Poprawiono obsługę wysyłania cech dla Shoper 5 (atrybuty),
   • Poprawiono obsługę Sylius,
   • Poprawiono obsługę SOTE,
   • Poprawiono obsługę Allegro,
   • Poprawiono obsługę stanów na wielu magazynach w różnych bazach danych.
   • Dodano możliwość wystawiania faktur i paragonów (Baselinker),
   • Dodano możliwość wystawiania faktur na podstawie zamówień z WAPRO o określonych statysach z automatyczną wysyłką e-mail z PDF do klienta,
   • Dodano możliwość fiskalizowania wystawionych paragonów na drukarkach ELZAB i POSNET,
   • Dodano możliowość sprawdzania kontrahenta w bazie GUS,
   • Dodano zabezpieczenie przed jednoczesnym dodawania zamówień do WAPRO,
   • Dodano możliwość usuwania zamówień,
   • Dodano możliwość dodawania harmonogramu zadań z programu,
   • Dodano możliwość wpływania na dostępność produktu na podstawie dostępności na poszczególnych magazynach,
   • Dodano możliwość wpływania na vat kosztów dostawy w zależności od stawki VAT i INDEKSU KATALOGOWEGO,
   • Dodano zabezpieczenie na uszkodzenie pliku konfiguroacyjnego,
   • Dodano wymuszenie formatu daty na rrrr-MM-d w programie,
   • Dodano nowe pola do UWAG,
   • Poprawiono obsługę Allegro,
   • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
   • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shoplo,
   • Poprawiono obsługę sklepu AtomStore,
   • Poprawiono obsługę Baselinkera,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopera 5/ClickShopa,
   • Dodano obsługę REST API przy wystawianiu aukcji Allegro,
   • Dodano system pomocy w zakładce Sklep->Ustawienia (po najechaniu na opcje pojawia się podpowiedź tzw. ToolTip),
   • Dodano możliwość mapowania płatności dla zamówien, paragonów oraz faktur,
   • Dodano możliwość mapowania kosztów dostawy na podstawie nazwy spedytora (INDEKS KATALOGOWY z WF-MAG odpowiada spedytorowi),
   • Dodano logowanie błędów podczas operacji dodawania zamówień,
   • Dodano zabezpiecznie przed wysyłaniem produktów z ceną zero,
   • Dodano opcje pozwalającą z powiązaniu z Baselinkerem na wpływ co pojawi się w polu Numer zamówienia klienta,
   • Dodano nowe pola do UWAG,
   • Dodano możliwość ustawiania od ilu dni po wystawieniu faktury/paragonu program wysyła powiadomienia o zmienia statusu,
   • Uaktualniono plik pomocy do programu, pomoc dostępna jest pod przyciskiem F1,
   • Zmieniono interfejs programu, dodano większe możliwości filtrowania po każdej kolumnie,
   • Usprawniono opcję wyszukiwania produktów po kodzie EAN,
   • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
   • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2,
   • Poprawiono obsługę sklepu Redcart,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shoplo,
   • Poprawiono obsługę sklepu AtomStore,
   • Poprawiono obsługę Baselinkera,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopera 5/ClickShopa,
   • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
   • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop (metoda szybka nie dodaje produktów, których nie ma),
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopera 5/ClickShopa (promocje),
   • Poprawiono obsługę sklepu Baselinkera,
   • Poprawiono obsługę zamówień Allegro (zamówienia obsługiwane przez REST API),
   • Poprawiono obsługę mapowania statusów WF-MAG ze statusami w sklepie,
   • Poprawiono wybór bazy danych wkonfiguracji połączenie z bazą danych,
   • Dodano możliwość pobierania zamówień po kodzie EAN (sklepy jak i allegro),
   • Dodano możliwość pobierania zamówień z wieloma statusami,
   • Dodano możłiwość pobierania stawek VAT z WF-MAG dla produktów ze skepu,
   • Dodano możłiwość pobierania jednostek miar z WF-MAG dla produktów ze sklepu,
   • Dodano możliwość importowania nowych pól dla uwag do zamówienia,
   • Dodano możliwość importu kontrahentów do jednej kartoteki o ustalonym symbolu w konfiguracji,
   • Zmieniono algorymt dodawania  i wyszukiwania nowych kontrahentów, jeżeli kontrahent posiada NIP wyszukiwany jest tylko po NIPie, jeżeli nie ma nipu wyszukiwany jest tylko i wyłączenie po e-mail.
   • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shopera/ClickShopa,
   • Poprawiono obsługę sklepu Redcarta,
   • Poprawiono obsługę sklepu WooCommerce,
   • Poprawiono obsługę sklepu Baselinkera,
   • Poprawiono obsługę Allegro.
   • Dodano obsługę WAPRO wersji 8.31.2,
   • Poprawiono obsługę WAPRO wersji  7.9.x,
   • Dodano obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
   • Dodano obsługę sklepu Shopware,
   • Dodano obsługę sklepu Shoplo,
   • Poprawiono obsługę Shopera/ClickShopa/Sklepicom,
   • Poprawiono obsługę Redcarta,
   • Poprawiono obsługę Allegro,
   • Poprawiono szereg zgłoszonych błędów w programie.
   • Dodano obsługę sklepu Sylius,
   • Dla zestawów produktów dodano możliwość pobierania stanu na podstawie wyliczeń dostępnych składników jeżeli stan zestawu jest równy zero,
   • Dodano opcję która oblicza stan produktu na podstawie pola DoOdbiorów zamiast pola Rezewacja,
   • Poprawiono wysyłanie cen dla atrybutów produktów,
   • Poprawiono błąd użytkowników przy eksporcie zdjęć jeżeli nie zaznaczono zdjęcia głównego w WF-MAG,
   • Poprawono obsługę starszych wersji WF-MAGA,
   • Poprawiono obsługę sklepu WooCommerce,
   • Poprawiono obsługę wystawiana aukcji Allegro,
   • Poprawiono obsługę parowania aukcji Allegro.
   • Dodane możliwość pobierana zamówień od kliku dni wstecz,
   • Dodano możliwość dodawania określania formy płatość w zamówieniach,
   • Dodano możliwość dodawania informacji o spedycji w zamówieniach,
   • Dodano możliwość przypisywania produtkow do kilku kategorii,
   • Poprawono obsługę starszych wersji WF-MAGA,
   • Poprawiono obsługę sklepu WooCommerce,
   • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop,
   • Poprawiono obsługę sklepu Shoper 5,
   • Poprawiono obsługę Baselinkera,
   • Poprawiono obsługę wystawiana aukcji Allegro.
   • Dodano możliwość pobierania zdjęć z dysku lokalnego jeżeli taka funkcjonalnosć została włączona w WF-MAG,
   • Dodanie opcji domyślnej widoczności produktów w sklepie,
   • Dodano obsługę dodawania zdjeć produktów do WooCommerce,
   • Poprawiono obsługę wystawiana aukcji Allegro,
   • Poprawiono import danych ze sklepu do WF-MAGA dla sklepu Sky-Shop,
   • Poprawiono obsługę aktualizacji produtków w WooCommerce,
   • Poprawiono obsługę aktualizacji produtków w metodzie szybkiej dla IAI-SHOP,
   • Poprawiono obsługę zamówien dla Magento 2.0,
   • Poprawono dodawanie zdjęć do Sky-Shop w przypadku jeżeli było ich więcej niż 5,
   • Poprawiono obsługę wysyłania wariantów produktów dla Shoper REST
   • Dodano obsługę wystawiana aukcji  Allegro w nowym formacie ,
   • Dodano obsługę Magento 2,
   • Dodano obsługę Shoper REST,
   • Dodano nowe filtry na zakładce produktów,
   • Poprawiono obsługę zamówień w Shoperze,
   • Poprawiono obłsugę zamówień w WF-MAG,
   • Poprawiono błąd odnośnie wysyłania SMSów poprzes SMSAPI.
   • Dodano opcję aktualizuj tylko stan,
   • Dodano opcję aktualizacji po polu FK_Symbol dla sklepu Redcart,
   • Dodano opcję bez promocji,
   • Poprawiono importu produtków ze sklepu do WF-MAG,
   • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop, dotyczy aktualizacji produtków ze stanem zerowym.
   • Dodano możliwość obsługi Sky-Shop,
   • Dodano możliwość obsługi WooCommerce,
   • Dodano możliwość manipulowania widokiem kolumn w zakładce WF-MAG->Produkty,
   • Poprawiono obsługę WF-MAG dla wersji 8.21.x i wyższych.
   • Dodano możliwość mapowania statusów przychodzących ze statysami WF-MAG,
   • Dodano możliwość obsługi Baselinkera,
   • Dodano możliwość obsługi AtomStore w zakresie aktualizacji stanów i cen oraz ściąganie zamówień,
   • Dodano możłiwość tworzenie oraz odwarzania kopii zapsawowej programu w2s,
   • Dodano możliwość kompaktowanie bazy programu w2s,
   • Poprawiono algorytmy aktualizacji dla wszystkich sklepów internetowych,
   • Poprawiono obsługę Allegro,
   • Poprawiono obsługę linii poleceń,
   • Usnunięto szereg błędów występujących w programie.
   • Dodano możliwość wysyłania parametrów/cech produktów na podstawie pól dodatkowych lub tabel dodatkowych (wersja Prestiź Plus),
   • Dodano możliwość wysyłania produktów podobnych i akcesoriów (2sklep, Shopgold),
   • Dodano możliwość wysyłania produktów wirtualnych do sklepu jak i do Allegro,
   • Dodano możliwość wyboru z którego pola wysyłamy symbol produktu, do wyboru mamy pola dodatkowe oraz INDEKS HANDLOWY i INDEKS  KATALOGOWY,
   • Dodano możliwość wysyłania zdjęć spełniających kryteria,
   • Dodano możliwość wysyłania pola czas dostępność produktu na podstawie dostępności w programie WF-MAG,
   • Dodano możliwość obsługi wielu baz danych WF-MAG,
   • Dodano możliwość wysyłania kontrahentów z WF-MAG do sklepu (obecnie obsługiwane sklepy to: 2sklep, PrestaShop),
   • Dodano obsługę sklepu Shoplo,
   • Dodano obsługę aukcji do wyczerpania zapasów w Allegro,
   • Zmieniono możliwość obsługi wielu sklepów, pole kod kreskowy zastąpiono polem dodatkowym,
   • Poprawiono szereg błędów w obsłudze programu,
   • Poprawiono obsługę Shoper/ClickShop/Sklepicom,
   • Poprawiono interfejs użytkownika odnośnie weryfikacji poprawnego wprowadzania atrybutów w produktach w WF-MAG,
   • Poprawiono obsługe Allegro.
   • Dodano obsługę ShopGolda.
   • Dodano obsługę promocji w WF-MAG,
   • Dodano obsługę przeliczników jednostek miar w WF-MAG,
   • Poprawiono obsługę atrybutów w metodzie szybkiej i przyrostowej,
   • Poprawiono szereg błędów w obsłudze programu,
   • Poprawiono obsługe Allegro,
   • Poprawiono błąd przy dodawaniu zamówień w przypadku istnienie a bazie bardzo dużej ilości zamówień przekraczającej typ integer.
   • Usunięto błąd występujących w starszych wersjach WF-MAG, błąd dotyczył edycji kartoteki klientów,
   • Poprawiono obsługę PrestaShop 1.5,
   • Dodano możliwość eksportu zdjęć dla atrybutów w sklepie CS-CART.
   • Dodano możliwość wystawiania aukcji na Świstak.pl,
   • Dodano możliwość obsługi sklepów na allegro.pl,
   • Uproszczono mechanizm wystawiania aukcji na allegro w powiązaniu z polami dodatkowymi,
   • Dodano możliwość masowej zmiany właściwości wystawianych tawarów na allegro,
   • Dodano mechanizm aktualizacji aukcji allegro w przypadku jeżeli aukcja jest wystawiona i jeszcze trwa,
   • Dodano możliwość filtrowania produktów wysyłanych do sklepu w zależnoci od ceny i dostępnej ilości,
   • Dodano możliwość przypisania dodawanych kontrahentów ze sklepu do wybranej klasyfikacji w WF-MAG,
   • Poprawiono szereg błędów w obsłudze rezerwacji w WF-MAG,
   • Poprawiono błędy związane z opcją aktualizacji zamówień.
   • Dodanie obsługi wersji 7.78.2,
   • Dodanie obsługi wersji 7.80.2,
   • Dodano możliwość wystawiania aukcji Allegro o zadanym czasie,
   • Poprawiono obsługę Allegro,
    • Dodano widok pól dodatkowych dla danej kategorii,
    • Dodano widok mapowań grup do kategorii,
   • Poprawiono błąd przy importowaniu produktów do WF-MAG ze sklepu,
   • Zmieniono import kontrahentów tak, aby NIP zapisywał się jako Symbol towaru,
   • Sprawdzono kompatybilność programu z Windows 8.
   • Dodanie opcji "Kup teraz" dla jednego produktu,
   • Dodanie informacji w zamówieniu o formie dostawy,
   • Dodanie obsługi wersji 7.72,
   • Dodanie informacji w zamówieniu o adresie dostawy (dotyczy wersji 7.72)
   • Dodano obsługę aktualizacji aukcji Allegro:
    • aktualizacji cen,
    • aktualizacji dostępności,
    • całości aukcji
   • Poprawka odnośnie wysyłania cen po przecinku w aukcji Allegro.
   • Dodano obsługę sklepu Gekosale,
   • Dodano obsługę sklepu RedCart,
   • Dodano obsługę aukcji Allegro,
   • Poprawka odnośnie obsługi magazynów w programie WF-MAG,
   • Poprawa błędu przy ściągania kategorii ze sklepu do programu WF-MAG,
   • Poprawa ściągania zdjęć produktów ze sklepu do programu WF-MAG,
   • Dodanie kompatybilności z wersją WF-MAG 7.71.4,
   • Dodanie w ustawieniach opcji nie pozwalającej na zmianę kartoteki kontrahenta (Konfiguracja->Ustawienia->do WA-PRO->Zamówienia),
   • Dodanie opcji umożliwiającej wybór magazynu z któtego pobierane są informację o produkcie (Konfiguracja->ustawienia->do sklepu internetowego->Produkty)
   • Dodanie wyszukiwarki w WA-Pro->Produkty,
   • Dodanie możliwości wyboru eksportowanych produktów w zakładce WA-PRO->Produkty.
   • Dodanie możliwości mapowanie kategorii asortymentowych z kategoriami sklepowymi,
   • Poprawa dodawania kontrahentów do bazy WF-MAG,
   • Dodanie opcji umożliwiającej zapisywanie symbolu kontrahenta jako nazwy,
   • Dodanie możliwości zmiany firmy w przypadku braku takiego przypisania do ustawienia (Sklep->Ustawienia).
   • Usunięto błąd powstały podczas instalacji webserwisu, program nie zapisywał w webserwisie danych do połączenia z bazą danych sklepu internetowego,
   • Dodano obsługę błędu w przypadku nie ustalenia cen produktów jakie moją być eksportowane,
   • Zwiększono szybkość działania aplikacji.
   • Dodano możliwość obsługi wersji 7.60.2 i wyższych.
   • Start aplikacji