Wersja do pobrania aplikacji Action2osCommerce jest w pełnej funkcjonalności. Do pracy w aplikacji wymagana jest licencja.  30-dniową licencję do programu można wygenerować tutaj.

Program wykrywa czy potrzebna jest wersja Microsoft SQL Server i od wersji programu 2022.3.1 program instaluje bazę danych MSSQL 2019 Express. 

Uwaga: Każdorazowo przed zmianą wersji na wyższą prosimy o zapoznanie sie z changelogiem.