• Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 49.0.0
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.79 HF3
  • Dodano okno z logami działań programu odnośnie zamówień,
  • Dodano obsługę apilo
   • Program jest wstanie wystawiać faktury i paragony na podstawie zamówień z apilo,
   • Program może eksportować fakturę oraz paragon w formie PDF,
   • Program obsługuje Tagi odnośnie możliwości kompletowania towarów,
   • Możliwość automatyzacji paragonów faktur i zamówien
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę SELLASIST
   • Poprawki odnośnie zmiany typu pliku z fakturą,
   • Poprawiono obsługę faktur walutowych,
   • Możliwość pobierania tylko paragonów nie wydrukowanych (znacznie przyspiesza proces wystawiania paragonów),
   • Możliwość ekportowania pliku PDF z paragonem,
   • Dodano możliwość uzupełniania dostępność produtków w bazie s2s (narazie API nie ma metody na pobieranie),
  • Porpawiono obsługę Shopera
   • W przypadku dodawania parametrów dodano wartość domyślną,
   • W przypadku niektórych serwerów poprawiono obsługę przekraczania limitów API,
  • Poprawiono obsługę VIES,
   • Dodano sceneriusz na obsługę nipu VIES który nie jest aktywny w mapie VAT,
  • Poprawiono obsługe Faktur zaliczkowych i Faktur zaliczowych końcowych w NEXO,
  • Dodano możliwość wpływania na status zamówień w sklepie w zależności od typu dokumentu handlowego jaki zostanie stworzony w module faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę modeli i wariantów modeli dla PW (Przyjecie wewnętrze),
  • Poprawiono obsługę produtków waraintów dla Baselinkera w przypadku importu produktów do Subiekta,
  • Dodano nowe opcje do logowania zamówień w programie,
  • Dodano nowe opcje do Harmonogramu zadań.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 48.2.1
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.78 HF4
  • Dodano obsługę SELLASIST
   • Możliwość automatyzacji odnośnie wystawiania faktur i paragonów,
   • Możliwość automatyzacji zamówień,
   • Pobieranie w czasie rzeczywistym wspiera BSW (Bus Worke Service),
  • Zmieniono i poprawiono obsługę Allegro,
  • Porawiono obsługę VIES,
  • Poprawiono i unowocześniono obsługę okien w programie,
  • Poprawiono obsługę rabatów na paragonach (Baselinker).
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 46.1.1,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.76 SP1 HF1,
  • Dodano możliwość eksportowania 75 znaków w nazwie aukcji do Allegro,
  • Dodano obsługę sklepu PrestaShop 8.x,
  • Dodano opcje co aktualizować do Baselinkera,
  • Dodano nowe opcje do okna harmonogramu zadań,
  • Dodano okno z możliwości podejrzenia i usunięcia blokady (przycisk Del) na dokument, które są zablokowane do przetwarzania, przypominamy ze blokada trwa tylko 20 minut,
  • Dodano możliwość blokowania zmiany danej flagi jeżeli zamówienia ma ją przypisaną,
  • Dodano możliwość sprawdzania flagi w akcji aktualizującej płatność,
  • Poprawiono wysyłanie statusów z fakturami,
  • Poprawiono obsługę Vies, w przypadku podanie małych liter w ISO kraju był błąd,
  • Poprawiono wysyłanie faktur w przypadku braku adresu e-mail,
  • Poprawiono obsługę flagi zapłacono dla zamówień z rabatem,
  • Poprawiono obsługę Allegro.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 46.1.0,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.76 SP1 HF1,
  • Dodano ocpję pobierania zamówień nieopłaconych,
  • Dodano opcję do modułu faktur i paragonów, która wysyła status zamówienia, mimo nie wysłania PDF z fakturą,
  • Dodano możliwość nadawania falg przy pełnej płatności,
  • Dodano zabezpieczenie na brak zmiany flagi jeżeli zostało już wystawiona faktura z modułu faktury i paragony,
  • Dodano opcję braku zmiany falgi dla zamówień już zrealizowanych,
  • Dodano opcję braki zmiany flagi w przyapdku jeżeli na zamówieniu jest już flaga,
  • Poprawiono aktualziację tabeli przydziałów dla pracowników,
  • Poprawiono aktualizację statusów,
  • Poprawiono linie poleceń dla obsługi flag i paczek,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę Shopera.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 46.0.2,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.76 HF2,
  • Dodano opcję bez kosztów dostaw,
  • Dodano sortowanie alfabetyczne do niektórych kontrolek, ułatwiąjąc zarządzanie ustawieniami,
  • Poprawiono błąd z wersji 2023.6.1.18 przerywający pobieranie zamówień w przypadku napotkania zamówienia zrealizowanego,
  • Poprawiono obsługę wystawiania faktur na podstawie flagi w Subiekcie,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę Sote,
  • Poprawiono obsługę Baselinkera.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 46.0.1,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.75 SP2 HF2,
  • Uporządkowano opcje dostępne w zakładce Sklep->Ustawienia->do Subiekt->Zamówienia,
  • Dodano możliwość raportowania odnośnie różnicy pomiędzy produktami wysłanymi do sklepu a wystawionymi aukcjami,
  • Dodano możliwość wybierania produktu ze wzdlędu na dostępność produktu przy rozpoznawaniu produktów n.p. z pola własnego,
  • Poprawiono opcję zliczającą stan w momencie wystawiania zamówienia dla Subiekt GT,
  • Poprawiono błąd z wersji 2023.5.1.19 odnośnie braku wysłanie PDF z fakturą podczas wystawiania faktury,
  • Poprawiono wysyłanie maili w przypadku zmiany flagi/ zmiany statusu,
  • Poprawiono raportowanie błędów,
  • Poprawiono wysyłanie zamówień z Subiekta do Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę wariantów w sklepach Shoper/ClickShop.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 45.1.1,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.75 SP2 HF1,
  • Dodano możliwość wysyłanie PDF z fakturą do baselinkera w momencie wystawiania faktur na podstawie zamówień z Subiekta,
  • Dodano możliwość używania w liniach poleceń dotyczących faktur i paragonów przełącznika -days,
  • Dodano opcje umożliwiającą na dodawanie adresów wysyłek w NEXO (obecnie była tylko możliwość aktualizacji adresów wysyłek),
  • Dodano opcje która zmienia tylko flagi w zależności od zmiany płatności na zamówieniu,
  • Poprawiono wysyłanie zamówień z Subiekta do Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę metody róźnicowej,
  • Poprawiono obsługę wariantów w sklepach Shoper/ClickShop,
  • Poprawiono wysyłanie kontrahentów ze Subiekta do sklepów,
  • Poprawiono obsługę wariantów w NEXO.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 45.0.1,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.75 SP1,
  • Dodano możliwość automatycznego generowania dokumentu KP (tylko Subiekt NEXO, Baselinker),
  • Dodano możliwość podmiany SKU w liniach zamówienia na pole własne z produktów (tylko Baselinker),
  • Dodano zabezpieczenie na podwójne generowanie paragonów,
  • Dodano do harmonogramu zadań nowy przełącznik -UpdateOrdersOnlyPackage, który umożliwia aktualizację tylko numerów paczek w zamówieniu w Subiekt NEXO,
  • Dodano do harmonogramu zadań nowy przełącznik dla faktury -currentState,
  • Poprawiono generowanie harmonogramu zadań,
  • Poprawiono ładowanie dokumentów na zakładce Subiekt->Faktury i dokumenty.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 44.0.3,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.75 HF2,
  • Zoptymalizowano aplikację pod kątem zapytań SQL do bazy danych,
  • Dodano możliwość mapowania magazynów na które mają trafić zamówienia w zależności od statusów zamówień sklepowych,
  • Dodano możliwość mapowania magazynów na które mają trafić zamówienia w zależności od źródeł zamówień,
  • Dodano opcję która nie aktualizuje płatności podczas aktualizacji zamówienia (tylko NEXO),
  • Dodano opcję która grupuje zamówienia po email (tylko Linnworks),
  • Dodano obsługę pól rozszerzonych dla produktów w NEXO, 
  • Dodano możliwość wysyłanie faktur do Shopware,
  • Dodano możliwość wysyłanie paragonów imiennych jako faktur do baselinkera w formie PDF oraz możliwość ich fiskalizacji po stronie Subiekta,
  • Wyłączono w zamówieniach autopromocję  dla NEXO,
  • Poprawiono obsługę dokumentów WZ,
  • Poprawiono obsługę modułu naszego autorstwa dla faktur dla PrestaShop,
  • Poprawiono obsługę stanów z pola własnego,
  • Poprawiono usuwanie statusów ze sklepu internetowego,
  • Poprawiono wysyłanie zamówień stworzonych w Subiekt do Baselinkera,
  • Poprawiono mechanizm aktualizowania dokumentów w Sklepach internetowych,
  • Poprawiono błąd w Baselinkerze odnośnie aktualizacji produktów atrybutów w przypadku jeżeli atrybuty były wysyłane metoda szybką a nie było informacji o produktach w sklepie, tworzyły się wtedy duplikaty wariantów,
  • Poprawiono błąd uniemożliwiajacy przypisanie wzorców wydruku.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 44.0.2,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.74 SP2,
  • Dodano nowy przełącznik do harmonogramu zadań:
   • -notSent - do wysyłania zamówień, które jeszcze nie zostały wysłane lub w przypadku NEXO zostały zmienione później niż ostatnie wysłanie,
  • Dodano zabezpieczenie przed pobieraniem ze SkyShopa linii zamówień z wartością zero ,
  • Poprawiono widok stanów na poszczególnych magazynach z uwzględnieniem wielu baz danych,
  • Poprawiono pomyłkę, która powodowała brak widoczności opcjie "Pełna rezerwacja dostaw", "Częściowa rezerwacja dostaw" dla NEXO.
  • Sprawdzono wersję z Subiekt NEXO PRO 44.0.2,
  • Sprawdzono wersję z Subiekt GT 1.74 SP2,
  • Dodano możliwość eksportowania zmapowanych pól własnych z zamówień z Subiekta NEXO do baselinkera,
  • Dodano możliwość zmiany pol Tytuł i PodTytuł na podstawie Uwag lub pól własnych z Baselinkera,
  • Dodano nowe przełączniki do harmonogramu zadań:
   • -currentState - do pobierania zamówień z wybranych statusów,
   • -sendStocksOnSelectedWarehouses - do wysyłania stanów na poszczególnych magazynach przy wysyłaniu produktów,
   • -UpdateOrderOnlyFlag - do aktualizowania tylko flag w pobieranych zamówieniach ze sklepu,
   • -UpdateOrderOnlyPayment - do aktualizowania informacji o płatnościach w polu dodatkowych przy pobieraniu zamówień ze sklepu,
   • -WithOutPaymentTransaction - do wyłączenia pobierania dodatkowych informacji o płatności np. dla baselikera,
  • Dodano możliwość usuwania dokumentów WZ na podstawie odpowiedniego statusu dla faktur ze sklepu (dotyczy WZ wystawionych przez program s2s),
  • Dodano nowe pole w uwagach "Kwota pobrania",
  • Dodano opcję "Częściowej rezerwacji dostaw" dla NEXO,
  • Dodano opcję włączającą debugowanie modułu B2B dla NEXO,
  • Dodano ocpję umożliwiajacą obsługe numerów seryjnych (KodDostawy) w Subiekt GT przy pomocy pola dodatkowego z Baselinkera,
  • Dodana obsługę punktów Allegro w Baselinkerze,
  • Dodano mechanizm sprawdzający czy zamówienie zostało już zrealizowane i jeżeli zostało to już nie pojawia się na liście do aktualizacji, co przy dużej ilości zamówień stanowi znaczącą poprawę czasu aktualizacji zamówień szczególnie dla NEXO,
  • Poprawiono błąd odnośnie pobierania stanów z wielu magazynów,
  • Poprawiono formatkę Subiekt->Kontrahenci,
  • Poprawiono w Shoperze nazwę płatnosci na bardziej dokładną,
  • Poprawiono błędy odnośnie czasów dostępności.
  • Poprawiono obsługę produktów w momencie wybrania Symbolu z pola dodatkowego dla NEXO oraz GT,
  • Dodano wykrywanie zmiany wersji NEXO z propozycją zmian bibliotek, oczywiście opcja wymaga uprawnień administracyjnych dla aplikacji.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt NEXO w wersji 43.1.2
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt GT w wersji 1.74 HF4,
  • Usunięto opcję która wymuszała przeliczanie zestawów ze składników,
  • Usunięto opcję która wymuszała przeliczanie zestawów z ich rzeczywistego stanu,
  • Dodano możliwość wyboru jak ma być liczony zestaw, opcja nazywa się  "Sposób liczenia kompletów" zastępuje dwie w/w opcje i jest dostępna w Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego->Produkty->Opcje produktów,
  • Dodano nowe akcje do Zdarzeń,
  • Dodano możliwość obsługi faktur dla Redcart,
  • Dodano możliwość obsługi modeli w Redcart,
  • Dodano możliwość wysyłania stanów z kilku magazynów do Baselinkera,
  • Dodano możliwość wysyłania kompletu jako zwykłego produktu do Baselinkera, ma to na celu nie tworzenia składników w komplecie oraz możliwość aktualizacji produtków, które w Baselinkerze nie są kompletami,
  • Dodano możliwość wysyłania lokalizacji oraz zmienionych uwag podczas ewentualnej aktualizacji zamówienia po stronie Baselinkera,
  • Zmieniono numer zamówienia który zostaje importowany z Linnworks,
  • Poprawiono obsługę zamówień w Magento 2,
  • Poprawiono widok ustawienia dla statusów,
  • Poprawiono obsługę krajów nie należących do VIES tak, aby nie kasowac im NIPu,
  • Poprawiono obsługę Syliusa,
  • Poprawiono zużycie pamieci dla zakładki Subiekt->Statusy dla NEXO,
  • Poprawiono obsługę modeli przy imporcie zamówień w NEXO,
  • Poprawiono obsługę modeli przy imporcie produktów w NEXO,
  • Poprawiono obsługę flag dla wersji 43 NEXO,
  • Poprawiono błąd wysyłanie produktów z wariatami do Redcart, (należy zmienić wersję, ponieważ nie wszystkie warianty mogły się aktualizować)
  • Poprawiono uruchamiania się opcji z trigerami tylko raz dziennie, chyba ze zmodyfikuje się ustawienia, ma to na celu ograniczenie wykonywania zapytań na bazie,
  • Poprawiono szykosć ładowania się produktów,
  • Poprawiono widok niektórych okien.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt NEXO w wersji 42.0.3
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt GT w wersji 1.73 HF2,
  • Dodano nowe akcje do Zdarzeń,
  • Dodano możliwość wysyłania lokalizacji dla składników w opcji rozbijania i aktualizacji zamówienia po stronie Baselinkera,
  • Dodano opcje braku importu zamówień podzielonych w Linnworks,
  • Dodano możliwość importu opłaty za płatnośc w Magento 2,
  • Poprawiono obsługę IdoSell,
  • Poprawiono widok ustawienia dla statusów,
  • Poprawiono obsługę Syliusa,
  • Poprawiano błąd przy ładowaniu produktów dla NEXO z promocjami.
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt NEXO w wersji 41.1.2
  • Sprawdzono działanie aplikacji z Subiekt GT w wersji 1.73 HF1,
  • Dodano nową funckjonalność Zdarzenia, na postawie zadeklarowanego zdarzenia możemy zmienić status zamówienia w sklepie,
  • Dodano możliwość wysyłania parametrów w metodzie dokładnej,
  • Dodano w zakładce O programie->Wersja możliwość zmiany Compatybility Level w bazie SQL,
  • Dodano dla Baselinekra obsługę Punktów dla Allegro One,
  • Zoptymalizowano zapytanie, które pokazuje produkty w oknie Subiekt->Produkty,
  • Poprawiono obsługę zdjęć w Magento 2,
  • Poprawiono obsługę faktur detalicznych,
  • Poprawiono obsługę zmian na zamówieniach.
  • Dodano możliwość  przypisywania pól własnych z Baselinkera do uwag lub pół własnych w Subiekt,
  • Dodano możliwośc obsługi rozszerzonych pół własnych słownikowych w Subiekt GT,
  • Dodano możliwość wykonywanie przesunięć międzymagazynowych z kilku magazynów na raz,
  • Dodano możliwość wykonywania zawsze MM na wybranych magazynach,
  • Dodano możliwość wykluczania magazynów przy MM w zalezności od magazynu,
  • Dodano możliwość wysyłanie paragonu jako faktury do AtomStore,
  • Dodano możliwość importu inforamcji o płatnościach z IdoSell (IAI),
  • Dodano możliwość impportu wariantów jako modeli w Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano możliwość rozbijania kompletu na podstawie znaku plus w symbolu towaru (Baselinker),
  • Poprawiono obsługę kontrahenta jednorazowego,
  • Poprawiono obsługę Navireo.
  • Dodano możliwość importu modeli i produktów (tylko Subiekt GT),
  • Poprawiono wysyłanie faktur do sklepów,
  • Poprawiono obsługę BSW,
  • Poprawiono obsługę aktualizacji samych statusów i płatności,
  • Usunięto błąd występujący przy aktualizowaniu płatności.
  • Sprawdzono działanie z wersją 41.1.2 Subiekt NEXO,
  • Sprawdzono działanie z wersję 1.72 HF2 Subiekt GT,
  • Dodano możliwość wywoływania kilku zamówień, faktur i paragonów dla modułu BSW (Bus Service Worker) co usprawnia szybkość automatyzacji,
  • Dodano możliwość eksportu faktur do PrestaShop (wymagana instalacja modułu do Presty naszego autorstwa),
  • Zmiany w module Faktury i Paragony:
   • Dodano obsługę NAVIREO,
   • Poprawiono obsługę dokumentów Faktura zaliczkowa i Faktura zaliczkowa końcowa,
   • Poprawiono obsługę fiskalizowania na drukarkach w NEXO,
  • Poprawiono wysyłkę wag dla produktów z materiałami w przypadku eskportowania zamówień z NEXO do sklepu,
  • Poprawiono obsługę Shopera
   • dodano opcję która pozwala na kodowanie poprawne znaków spacji, powodem wprowadzenia opcji jest różne zachowywanie się różnych serwerów dlatego opcję można włączyć lub wyłączyć, problem uwidacznia się przy produktach w których SKU zawiera spację,
  • Poprawiono obsługę  zdjęć w Magento 2,
  • Poprawiono obsługę błędów na ShopGold,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
  • Sprawdzono działanie z wersją 41.0.0 Subiekt NEXO,
  • Dodano do modułu Faktury i Paragony:
   • Obsługę dokumentów Faktura zaliczkowa i Faktura zaliczkowa końcowa,
   • Dodano możliwość wystawienia dokumentów na podstawie zamówień z Subiekt GT,
   • Dodano możliwość wystawiania różnych typów dokumentów (Faktura, RW, Faktura zaliczkowa) w zależności od:
    • w przypadku wystawiania dokumentów z zamówień Subiekta na podstawie Flag własnych.
    • w przypadku wystawiania faktur z baselinekera lub sklepu na podstawie statusów zamówienia.
  • Poprawiono obsługę Linnworks,
  • Poprawiono obsługę Shopera,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn),
  • Poprawiono obsługę zestawów w Subiekt GT w przypadku rabatowania.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO w wersji 40.1.0,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.71 SP1,
  • Dodano kompatybilność z programem A2S w przypadku Subiekt NEXO PRO odnośnie aktualizacji stanów magazynowych,
  • Dodano obsługę modułu B2B
   • dodano obsługę dla programów Subiekt GT i Subiekt NEXO PRO,
   • dodano obsługę scenariuszy dla dokumentów:
    • Faktura sprzedaży / Faktur Zakupu
    • WZ / PZ
   • dodano obsługę scenariusz dla zamówień:
    • jedno zamówienia jeden dokument w ERP
    • wiele zamówień ze sklepu jeden dokument w ERP
  • Poprawiono wydajność pracy programu podczas aktualizacji produktów w sklepach,
  • Poprawiono obsługę Linnworks,
   • dodano obsługę tagów zamówień,
  • Poprawiono obsługę Shopera,
   • w przypadktu promocji na warianty kwota wariantu jest mniejsza o grosz od kwoty produktu głównego, przed zmianą była większa o grosz,
   • poprawiono błąd odnośnie powtarzania się kodu produktu w sklepie,
  • Poprawiono obsługę WooCommerce,
   • poprawiono obsługę promocji w metodzie szybkiej,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn),
   • dodano możliwość filtrowania pobieranych fakturów po seriach w module faktury i pragony.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO w wersji 40.0.0,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.70 SP2 HF1,
  • Dodano możliwość obsługi modułu Bus Service Worker (BSW),
  • Dodano możliwość obsługi pól własnych w fakturach w Subiekt GT,
  • Dodano możliwość grupowanie cech (Selly),
  • Dodano zakładkę Sklep->Historia zamówień,
  • Dodano zakładkę Sklep->Historia dokumentów,
  • Poprawiono obsługę flag na wejściu,
  • Poprawiono obsługę VAT Vies,
  • Poprawiono obsługę dodawania zadań do harmonogramu,
  • Poprawiono obsługę Linnworks,
  • Poprawiono obsługę zestawów w zamówieniach,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • poprawiono obługę faktur,
   • poprawiono obsługe błędów w przypadku zwrócenia pustego komunikatu z serwera,
   • poprawiono obsługę zestawów,
  • Poprawiono obsługę IdoSell
   • dodano możliwość aktualizacji wariantów w metodzie szybkiej,
   • umożliwono pobieranie zamówień tylko z wybranego magazynu w zakładce Sklep->Połączenie,
  • Zaktualizowano oprogramowanie do wersji .NET framework 4.8, dlatego proszę o odinstalowanie starszej wersji z Panel Sterowanie->Dodaj Usuń programy zanim zainstalujecie Państwo nową,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO w wersji 39.2.0,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.70 SP2,
  • Dodano w NEXO obsługę wielu magazynów z wielu firmy przy sumowaniu stanów magazynowych w wysyłanych produktach,
  • Dodano do mapy stawek VAT opcję "Wszystkie stawki",
  • Dodano opcję, która pozwala wyświelać uwagi w jednej linii oddzielonej przecinkami,
  • Dodano możliwość mapowania symbolu kontrahenta ze źrodłem pochodzenia zamówienia,
  • Dodano opcje które umożlinia nie kasowanie pozycji zamówienia w NEXO przy aktualizowaniu produktów na zamówieniu,
  • Dodano możliwość wystawiania zamiast paragonów dokumentów WZ i RW w module Faktury i paragony (tylko NEXO),
  • Dodano możliwość wysyłania parametrów do Baselinkera (Magazyn),
  • Dodano możliwość pobierania numeru zamówienia z allegro na podstawie identyfikatora transakcji ze sklepu (opcja wymaga konfiguracji konta Allegro),
  • Poprawiono błąd który uniemożliwiał widoczność zaktualizowanych produktów w sklepie o ile były modelami z Subiekta,
  • Zmieniono w NEXO opcję częściowej rezerwacji towaru na całkowitą przy zaznaczonej opcji rezerwacji dostawowej,
  • Poprawiono obsługę zamówień walutowych przy wysyłaniu ich do sklepu z Subiekt GT,
  • Poprawiono błąd który uniemożliwiał wystawianie faktur korygujących w NEXO (błąd występował od wersji 36 w zwyż i był związany z modyfikacjami w NEXO),
  • Poprawiono błąd który występował w NEXO przy wystawianiu faktur detalicznych (brakowało powiązania pomiedzy paragonem a fakturą detaliczną),
  • Poprawiona metodę różnicową odnośnie obsługi wariantów,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • poprawiono obsługę wariantów,
   • poprawiono obłsugę importu produktów z Baselinekera do Subiekta,
   • dodano możliwość aktualizowania wysyłanych zamówień z Subiekta do Baselinkera,
   • poprawiono wyszukiwanie wariantów produktówych przy dodawaniu zamówienia z Subiekta.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO w wersji 39,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.70 HF1,
  • Dodano obsługę platformy Linnworks,
  • Dodano możliwość wystawiania zamiast faktur dokumentów WZ i RW w module Faktury i paragony (tylko NEXO),
  • Dodano możliwość wysyłania wystawiania faktur i praragonów ze sklepu IdoSell (dawniej IAI-Shop) wymagany moduł Faktury i Paragony,
  • Dodano możliwość wysyłania parametrów do sklepu IdoSell (dawniej IAI-Shop),
  • Dodano możliwość dodawania do źródla w baselinkerze jego identyfikatora tak aby można było odróżniać różne sklepy oraz różne konta Allegro,
  • Dostosowano sklep IdoSell (dawniej IAI-SHOP) do nojnowszego dostępnego API (wersja 162),
  • Poprawiono zaznaczanie produktów do eksportu w oknie Produkty->Cechy,
  • Poprawiono obsługę Shoper:
   • Dodano usuwanie producentów jeżeli nazwa producenta wystąpuje wielokrotnie,
   • Dodano usuwanie znaków spacji w nazwie producenta,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn)
   • dostosowano program do nowej zaleconej przez Baselinkera autentykcji w nagłówku wiadomości,
   • dodano możliwość aktualizacji zamówień wysyłanych z Subiekta do Baselinkera,
   • dodano możliwość wysyłania Wagi produktów na zamówienia z Subiekta do Baselinkera,
   • poprawiono obsługę usługi jednorazowej w Subiekt GT przy wysyłaniu zamówienia z Subiekta do Baselinkera,
   • poprawiono obsługę wysyłania produktów jeżeli chodzi o skasowane rekordy po stronie Baselinkera,
   • poprawiono obsługę zdjęć produktów importowanych do Subiekta z Baselinkera
  •  W przypadku instacji programu prosimy najpierw odinstalować wszystkie wersje wcześniejsze za pomocą Windows->Panel sterowania.
  • Dodano możliwość pobierania pola Lokalizacja z pola SWW (tylko Subiekt GT),
  • Dodano zabezpieczenie w przypadku braku płatności na fakturze z Baselinkera, płatność pobierana jest z zamówienia,
  • Poprawiono błąd zwiazany z nową wersją 38 Subiekt NEXO,
  • Poprawiono bład związany z wysyłaniem statusów zamówień zrealizowanych w NEXO jeżeli zamówienia były anulowane,
  • Poprawiono przeliczanie kompletów jeżeli pochodziły one ze sklepów a nie z Subiekta,
  • Poprawiono obsługę wysyłania zamówień z Subiekta do Baselinker (Magazyn),
  • Poprawiono błąd odnośnie nie pokazywania co ma być aktualizowane w przypadku Baslinker (Magazyn),
  • Usunięto błąd występujący podczas wysyłania zamówień z Subiekta do sklepów,
  • Dodano nowe kolumny w zakładce Sklep->Zamówienia dla lepszej identyfikacji ewentualnych błędów dotyczących sprzedaży OSS
   • Kraj nabywcy
   • Kraj dostawy
   • Numer przesyłki
  • Dodanie opcji pozwalającej na wysyłanie informacji o brakach i ewentualnych Zamówieniach do dostawcy w Uwagach w Baselinkerze (tylko NEXO),
  • Poprawiono algorymt sprawdzajacy czy dane zamówienia ma być aktualizowane, dodano porównywanie zamówienia po numerze listu przewozowego, 
  • Poprawiono obsługę SOTE,
   • Poprawki na aktualizację produktów po ewentualnej zmienie stawki VAT,
  • Poprawiono obsługę Baselinker (Magazyn),
   • Dodano możliwości aktualizacji 10 poziomów cenowych,
   • Dodano możliwość aktualizacji pola "Lokalizacja" a pola własnego w Subiekt,
   • Poprawiono błąd który nie aktualizował stanów produktów przy pierwszym dodaniu produktu,
   • Poprawiono błąd który przy wysłaniu zdjęć produktów zmieniał stawkę VAT produtków na 0,
  • Poprawiono obsługę Shoper 5,
   • Poprawiono działanie aktualizacji odnośnie cen produktów i róznicy pomiedzy produktem głównym a wariantem,
   • Poprawiono błąd występujący w przypadku braku wersji polskiej w sklepie,
   • Dodano opcję umożliwiającą sterowaniem numerem zamówienia, numerem zamówienia może być numer z Shoper lub identyfikator aukcji Allegro, sterowanie odbywa się w zależności od źródła pochodzenia zamówienia,
  • Poprawiono obsługę sklepu RedCart,
   • Dodano możliwość aktualizacji kilku produktów o tym samym symbolu,
   • Dodano możliwość importowania produktów po symbolu FK zamiast symbolu produktów,
  • Poprawiono obsługę EBEXO,
   • Dodano możliwość wystawiania paragonów i faktur z modułem "Faktury i paragony" (aktywacja opcji po stronie EBEXO),
   • Dodano możliwość identyfikacji sposobu dostawy,
  • Poprawiono obsługę metody różnicowej, branie pod uwagę opji wysyłania ceny brutto.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO PRO 37.1.0,
  • Dodanie opcji pozwalającej na kasowanie numeru aukcji z linii zamówienia w przypadku rozbijania składników w Baselinkerze,
  • Dodano opcję pobierania ceny zakupu tylko z tabelu transakcyjnej (Subiekt GT),
  • Dodano możliwość logowania sie do Magento 2 (2.4.x) za pomocą 2FA (Two-Factor Authentication),
  • Poprawiono obsługę sprawdzania NIPów,
  • Poprawiono obsługę modeli w Subiekt NEXO,
  • Poprawiono obsługę kategorii ze zględu na źródło pochodzenia,
  • Poprawiono algorymt przywracania pliku konfiguracyjnego s2s,
  • Poprawiono błąd w Subiekt NEXO odnośnie przekroczenia ulicy w adresie dostawy powyżej 60 znaków,
  • Poprawiono obsługę SOTE,
   • poprawki na komunikaty w programie,
  • Poprawiono obsługę Baselinker,
   • Poprawka na imię i nazwisko pracownika,
   • Dodanie możliwości wpływania a limity postuju po każdym zapytaniu, ma to znaczenie przy korzystaniu z kilku aplikacji,
   • Dodano usuwanie nieistniejących identyfikatorów produktów w bazy s2s,
  • Poprawiono obsługę Shoper 5,
   • dodano możliwość promocji na wariantach,
   • poprawiono szybkość działania aktualizacji dokładnej i szybkiej,
   • dodanie możliwości importowania wariantów produtków po kodzie EAN na zamówieniu,
   • poprawienie algorymtu reagowania na przekroczenie limutu zapytań do API,
  • Poprawiono obsługę sklepu RedCart,
   • dodano możliwość aktualizacji produktów po kodzie EAN
   • dodano możliwość importowania wariantów produtków po kodzie EAN na zamówieniu,
  • Poprawiono obsługę metody różnicowej.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT 1.67 SP1 HF2
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO PRO 37.0.0,
  • Dodano możliwość eksportu zestawów do nowego magazynu Baselinker,
  • Dodano możliwość przypisywania grup produktów do przydziałów dla pracowników,
  • Poprawiono obsługę nowego magazynu w Baselinker,
  • Poprawiono obsługę Shoper 5,
  • Poprawiono obsługę GoShop 2.0,
  • Poprawiono obsługę sklepu Extreme Commerce,
  • Poprawiono obsługę transakcji transgranicznych (OSS) dla Subiekt GT
  • Poprawiono obsługę metody różnicowej,
  • Poprawiono obsługę modeli w Subiekt GT,
  • Usunięto niektóre opcje dla klienta jednorazowego  Subiekt GT.
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT 1.67 HF2
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO PRO 36.1.0,
  • Dodano obsługę nowego magazynu w Baselinker,
  • Dodano obsługę sklepu Extreme Commerce,
  • Dodano możliwość wyboru wzorców wydruku ze wzdlędu na płatność w Subiekt,
  • Dodano możliwość pobierania zdjęć z opisu produktu umieszczonej w formie linku do zdjęcia lub w formie base64,
  • Dodano moduł B2B który pozwala na automatyzację przyjęc towaru pomiędzy dwoma firmami jednego właściciela, w jednej firmie dodaje fakturę sprzedaży a w drugiej fakturę zakupu, co pozwala zautomatyzować proces zakupu i sprzedaży pomiędzy firmami,
  • Dodano do Subiekt NEXO możliwość dodawania numeru przesyłki w odpowiednie pole na karcie zamówienia,
  • Dodano obsługę EANów dla składników przy rozbijaniu kompletów w Subiekt GT i Subiekt NEXO,
  • Dodano możliwość eksporu zamówień z Subiekta NEXO do sklepu (np. Baselinkera),
  • Dodano obsługę transakcji transgranicznych (OSS) dla Subiekt GT i Subiekt NEXO
  • Dodano funckjonalność, która pozwala na identyfikację zamówień, które można zrealizować (jest stan) i nie można zrealizować (nie ma stanu),
  • Dodano opcję mapowania statusów ze względu na możliwość realizacji zamówienia,
  • Poprawiono obsługę wzrorców wydruku w Subiekt NEXO,
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO dla zamówień w przypadku wyboru innego magazynu niż "główny",
  • Poprawiono obsługę rozbijania kompletów dla Subiekt NEXO,
  • Uwaga: Proszę po zmianie wersji sprawdzić mapowania płatności "Gotówka" dla Subiekt GT.
  • Dodano możliwość dodawania kosztów dostawy i płatności na podstawie zadeklarowanego symbolu w Subiekt,
  • Dodano zabezpiecznie do programu polegające na przywróceniu uszkodzonego pliku konfiguracyjnego,
  • Dodano opcję umożliwiającą wybór trybu postępowania z rezeracjami w przypadku wystawiania faktur i paragonów (dotyczy Subiekt GT),
  • Dodano możliwość eksportowania numeru paragonu czy faktury z Subiekt do  pola nr 2 w Baselinkerze,
  • Przystosowano do obsługi Subiekt NEXO PRO w wersji 35.1.2,
  • Poprawiono obsługę wysyłania faktur i paragonów na adres e-mail.
  • Zaktualizowano pomoc do programu,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt NEXO PRO w wersji 35.0.1,
  • Sprawdzono kompatybilnosć z Subiekt GT w wersji 1.66 SP3 HF3,
  • Dodano możliwość dodawania kosztów dostawy na postwie zadeklarowanego symbolu po nazwie sposobu dostawy i stawki VAT,
  • Dodano nowe opcje odnośnie dodawania paragonów i faktur ze skutkiem magazynowym,
  • Poprawiono obsługę rozbijania kompletów w Subiekt NEXO PRO oraz Subiekt GT,
  • Poprawiono eksportowanie konrahentów do sklepu SOTE,
  • Poprawiono obsługę dla sklepu PrestaShop API,
  • Poprawiono obsługę dla sklepu WooCommerce, 
  • Poprawiono obsługę dla sklepu sStore,
  • Poprawiono obsługę dla sklepu Sylius, 
  • Poprawiono obsługę dla sklepu Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę dla sklepu SoteAPI.
  • Poprawiono błąd odnośnie wysyłania produktów w metodzie dokładniej (błąd z wersji 1.8.3.194),
  • Dodano możliwość pobierania zdjeć z opisu produktów jeżeli zdjęcia są w formacie base64,
  • Dodano możliwość pobierania zdjęć z opisu produktów jeżeli zdjęcia są zalączone jako link do opisu,
  • Dodano mozłwość wysyłania metodą dokłądną tylko produktów, których nie ma w sklepie,
  • Dodano możliwość wybory aktualizacji statusu w sklepie w przypadku jeżeli towar jest i jeżeli go nie ma w Subiekt,
  • Dodano możliwość dodanie flagi do zamówień w Subiekt w przypadku jeżeli nie ma towaru na magazynie,
  • Dodano możliwość eksportowania konrahentów do sklepu SOTE,
  • Dodano możliwość rozbijania składników na podstawie ceny detalicznej,
  • Dodano możliwość rozbijania składników na podstawie wartości procentowej z ceny zakupu (tylko NEXO).
  • Poprawiono obsługę pobierania produktów z  ATOMSTORE,
  • Poprawiono błąd odnośnie wystawiania faktur z zamówienia w Subiekt GT,
  • Poprawiono błąd odnośnie opcji  "blokuj zamówienie jeżeli produktu nie ma w Subiekt" dla Subiekta NEXO,
  • Poprawiono błąd odnośnie nieaktywnych stawek VAT w Subiekt NEXO.
  • Dodano możliwość mapowania auckji Allegro na podstawie kodu EAN oraz Symbolu (ExternalID),
  • Dodano możliwość filtrowania aukcji Allegro po statusie zamówienia,
  • Dodano możliwość usuwanie zamówień z Subiekta na postawie wybranego statusy (do Subiekt GT wymagana jest sfera),
  • Dodano możliwość dodawania RW (Rozchód wewnętrzny) z zamówienia na podstawie wybranego statusu (do Subiekt GT wymagana jest sfera),
  • Dodano ocpje DropShipping, która umożliwia automatyczne przyjmowanie towaru do Subiekt NEXO na podstawie danych dostawcy dostarczanych w zamówieniu (Sky-Shop),
  • Poprawiono obsługę nowego API w sklepie GOShop,
  • Poprawiono obsługę aukcji Allegro,
  • Poprawiono obsługę harmonogramu zadań z interfejsu programu,
  • Poprawiono obsługę modułu faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę Selly,
  • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2.0.
  • Dodano opcję "Mapa statusów", która umożliwia zmianę statusu w sklepie na podstawie jaki status był wejściowy,
  • Dodano opcję "Mapa VAT", która umożliwia sterowanie stawką VAT produktów w zamówieniu na postawie kraju pochodzenia kontrahenta,
  • Dodano opcję "Mapa magazynów", która umożliwia wybór magazynu na który ma trafić zamówienia na podstawie Sposobu dostawy,
  • Dodano opcję wyłączającą sprawdzanie unikalny numer ze sklepu (numer oryginału) w Subiekt,
  • Dodano opcję wyłaczająca sprawdzanie numerów zamówień w bazie programu s2s,
  • Dodano możliwość wysyłania paragonów i faktur na adres e-mail z Subiekt,
  • Dodano opcję usuwania duplikatów produktów z bazy Baselinkera,
  • Dodano opcję dodającą możliwość pobierania cen zakupu produktów ze sklepu Sky-Shop,
  • Dodano opcję które wymusza przy rozbijaniu kompleów na dodanie usługi kompensaty przy przeliczeniach produktów i rabatów (groszówki),
  • Dodano opcję które pobiera datę realizacji zamówienai ze sklepów RedCart,
  • Dodano opcję które wstawnia numer zamónia Subiekt w pole nr  1 do Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę nowego API w sklepie GOShop,
  • Poprawiono obsługę aukcji Allegro,
  • Poprawiono obsługę harmonogramu zadań z interfejsu programu,
  • Poprawiono obsługę GUS (Główny Urząd Statystyczny),
  • Poprawiono obsługę modułu faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę Selly,
  • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2.0,
  • Poprawiono obsługę sklepu ATOMSTORE.
  • Dodano obsługę nowego API w sklepie GOShop,
  • Dodano obsługę wysyłania parametrów do ATOMSTORE,
  • Dodano możliwość wysyłania zamówień z Subiekt GT do Baselinkera,
  • Dodano możliwość automatycznej aktualizacji produktyzacji po kodzie EAN w aukcji Allegro,
  • Dodano możliwość dodawania harmonogramu zadań z interfejsu programu,
  • Dodano opcję powodująco pobieranie stawki VAT dla składników z zestawu,
  • Dodano opcję zabepieczejącą przed dublowaniem się zamówień,
  • Dodano opcję sprawdzająca unikalny numer ze sklepu (numer oryginału) i w przypadku zdublowania się numeru zamówienie nie jest importowane (opcję można wyłaczyć w zakładce Sklep->Ustawienia->Inne),
  • Dodano opcję pobierającą aktualne dane firmy z GUS (Główny Urząd Statystyczny),
  • Dodano opcję pozwalającą na dodanie domyślnej waluty dla kontrahenta (Subiekt NEXO),
  • Dodano opcję pozwalającą na dodawanie domyślnego wydruku dla zamówienia (Subiekt NEXO),
  • Dodano opcję pozwalającą na automatyczne przydzielenie zamówień do pracowników (Subiekt NEXO),
  • Dodano opcję pozwalającą na aktualizowanie tylko cen w przypadku importu produktów ze sklepu do Subiekt,
  • Dodano opcję pozwalającą na wykluczanie zamówień które mają być aktualizowane na podstawie statusów ze sklepu,
  • Dodano możliwość zapisywania Uwag do pola Uwaga jak i do pola własnego (jednocześnie),
  • Dodano możliwość wywoływania pobierania paragonów w kilku procesach jednocześnie w zadanym okresie czasowym,
  • W przypadku rozpoznania adresu e-mail pochodzacęgo z aukcji allegro system wyszukuje kontrahenta po adresie e-mail (Allegro),
  • Poprawiono obsługę modułu faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę Selly,
  • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2.0,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoper 5,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart,
  • Poprawiono obsługę sklepu ATOMSTORE.
  • Dodano obsługę sklepu ATOMSTORE w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość obsługi faktury detalicznej w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość drukowania na wybranych drukarkach w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość wyboru skutku magazynowego w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość filtrowania paragonów i faktur na podstawie wielu statusów zamówień w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość obsługi ręcznie wystawionych paragonów do zamówień w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość zmiany statusu zamówienia po wystawieniu paragony i faktury w module faktury i paragony,
  • Dodano możliwość rozbijania kompletów na składniki też na zamoweniu w Baselinker,
  • Dodano możliwość wyboru magazynów odnośnie obsługi zamówień,
  • Dodano możliwość wysyłania listów przewozowych dla sklepu ATOMSTORE,
  • Dodano możliwość wysyłania listów przewozowych dla Baselinker,
  • Dodano możliwość zmiany statusu zamówienia po wysłaniu listu przewozowego,
  • Dodano możliwość dodania uwag logistycznych w sklepie ATOMSTORE,
  • Dodano możliwość automatycznej aktualizacji pola Producent czy model w obsłudze aukcji Allegro,
  • Dodano możliwość dodawania zamówień do dostawców na podstawie zamówień od klientów,
  • Dodano możliwość dodawania wysokości, szerokości oraz głębokości jako parametrów w sklepie,
  • Dodano możliwość dodawania stanów magazynowych na poszczególnych magazynach jako parametrów w sklepie,
  • Poprawiono obsługę ładowania atrybutów,
  • Poprawiono obsługę modułu faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę zamówień dla SUBIEKT NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę pól dodatkowych w wersji 2 na zamówieniach w SUBIEKT NEXO PRO,
  • Poprawiono dodawanie telefonów i adresów e-mail kontrahentów w Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono opcję, która dodaje dokumenty MM (Subiekt GT/Subiekt NEXO PRO),
  • Poprawiono wysyłanie parametrów w Magento 2.0,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2.0,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoper 5,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart,
  • Poprawiono obsługę sklepu ATOMSTORE,
  • Poprawiono obsługę sklepu SkyShop.
  • Dodano możliwość aktualizacji sklepu po SSL w systemach nie supportowanych już przez frimę Microsoft (Windows 7, Windows 2003 SBS, Windows 2008),
  • Dodano możliwość pobierania ceny składników z ceny ostatniej dostawy zamiast z ceny ewidencyjnej, przy rozbijaniu kompletu w Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano monitorowanie błędów przy generowaniu dokumentów MM (Przesunięcia międzymagazynowego),
  • Dodano możliwość obsługi funckjonalności Flag w Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano możliwość wysyłania e-maili z raportem tylko w przypadku wystąpienia błędu,
  • Dodano sprawdzanie aktywności produktów podczas dodawania zamówień w Subiekt GT / Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano możliwość pobierania numerów transakcji płatnosć do UWAG w zamówieniach z Baselinekera,
  • Poprawiono obsługę zamówień walutowych z liczbą jednostek przeliczeniowych większą niż 1 w Subiekt GTSubiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono opcję, która pozwala wysłać fakturę w formacie PDF,
  • Poprawiono błąd występujący przy aktualizacji zamówień zaliczkowych w Subiekt GT,
  • Poprawiono opcję która dodaje dokumenty MM (Subiekt GT/Subiekt NEXO PRO),
  • Poprawiono wysyłanie parametrów w Magento 2.0,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoplo,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoper 5,
  • Poprawiono obsługę sklepu SkyShop.
  • Dodano możliwość wysyłania raportów z zaciągniętych zamówień na wskazany adres e-mail,
  • Dodano możliwość wysyłania e-maili z fakturą w PDF do klientów,
  • Dodano opcję która pozwala na niesprawdzanie kodu EAN podczas eksportu do sklepu,
  • Dodano opcję które pozwala na eksport produktów z ceną zero,
  • Dodano opcję która pozwala na zaciąganie z Baselinkera identyfikatora zamówienia zamiast numeru zamówienia (dotyczy np: sklepów, allegro)
  • Dodano opcję które pozwala wysłać fakturę w formacie PDF do baselinkera zaraz po jej wystawieniu z modułu faktury i paragony,
  • Dodano obsługę nipu na paragonach w module faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę zamówień walutowych w Subiekt GT,
  • Poprawiono obsługę modułu faktury i paragony,
  • Poprawiono obsługę kodowania w cyrylicy przy eksporcie opisów produktów z Subiekt NEXO do sklepów,
  • Poprawiono obsługę SOTE WebAPI,
  • Poprawiono obsługę BaseLinkera,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoper 5,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart,
  • Poprawiono obsługę sklepu AtomStore,
  • Poprawiono obsługę sklepu SkyShop.
  • Dodano opcję która pozwala na określenie kategorii dla paragonu i faktury,
  • Dodano opcję które pozwala na określenie domyślnej płatności dla paragonu i faktury,
  • Dodano opcję która pozwala na podział zamówienia wg dostępności towaru na magazynach,
  • Dodano obsługę SOTE WebAPI,
  • Poprawiono obsługę Allegro
   • poprawiono parowanie aukcji,
   • poprawiono obsługę błędów przy wystawianiu aukcji,
   • poprawiono błąd polegający na błędnym wysyłaniu ilość,
  • Poprawiono obsługę sklepu SkyShop jeżeli chodzi o zamówienia.
  • Dodano opcję która pozwala na ograniczenie wysyłanej ilości do sklepu,
  • Dodano opcję która pozwala na postój określonej ilości czasu po wydrukowaniu paragonu,
  • Dodano opcję która pozwala na wysyłanie produktów z ceną zero,
  • Poprawiono obsługę paragonów i faktur,
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO PRO,
   • Poprawiono dodawanie kategorii zamówienia,
   • Poprawiono dodawanie wystawiającego zamówienie,
   • Poprawiono dodawanie odbierającego zamówienia,
   • Poprawono opcję realizuj zamówienie jako, 
  • Poprawiono obsługę Subiekta GT
   • Poprawiono wyszukiwanie kontrahenta po adresie e-mail,
  • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Poprawiono obsługę sklepu ClickShop,
  • Poprawiono obsługę Baselinkera,
  • Sprawdzono zgodność z wersjami:
   • Subiekt NEXO PRO wersja 27.1.0
   • Subiekt GT wesja 1.59 SP1
  • Dodano możliwość dodawania paragonów i faktur do Subiekt GT (wymagany dodatkowy moduł),
  • Dodano możliwość dodawania paragonów i faktur ze sklepu Shoplo,
  • Dodano obsługę REST API przy wystawianiu aukcji Allegro,
  • Dodano system pomocy w zakładce Sklep->Ustawienia (po najechaniu na opcje pojawia się podpowiedź tzw. ToolTip),
  • Dodano możliwość mapowania płatności dla zamówien, paragonów oraz faktur,
  • Dodano możliwość mapowania kosztów dostawy na podstawie nazwy spedytora (symbol z Subiekt odpowiada spedytorowi),
  • Dodano możliwość dodawania uwaga dla zamówień, paragonów oraz faktur,
  • Dodano logowanie błędów podczas operacji dodawania zamówień, paragonów oraz faktur,
  • Dodano obsługę promocji z programu Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano zabezpiecznie przed wysyłaniem produktów z ceną zero,
  • Dodano możliwość importu tylko opisu skróconego ze sklepu do Subiekt,
  • Uaktualniono plik pomocy do programu, pomoc dostępna jest pod przyciskiem F1,
  • Zmieniono interfejs programu, dodano większe możliwości filtrowania po każdej kolumnie,
  • Usprawniono funkcjonalność umożliwiającą wystawiania paragonów i faktur (Subiekt NEXO PRO/Subiekt GT),
  • Usprawniono opcję wyszukiwania produktów po kodzie EAN,
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę Subiekt GT,
  • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
  • Poprawiono obsługę sklepu Magento 2,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shoplo,
  • Poprawiono obsługę Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera 5/ClickShopa,
  • Sprawdzono zgodność z wersjami:
   • Subiekt NEXO PRO wersja 27.0.1
   • Subiekt GT wesja 1.59 HF1
  • Usprawiono funkcjonalność umożliwiającą wystawiania paragonów i faktur,
  • Usprawniono opcję wyszukiwania produktów po kodzie EAN,
  • Dodano opcję dodawania zamówień na podstawie kodów EAN (Allegro),
  • Dodano nowe pola, które można dodać do "UWAG",
  • Dodano opcję automatycznego montowania kompletów ze składników (Subiekt NEXO PRO),
  • Dodano opcje wysyłająca tylko zmieniony stan w zakładce Subiekt->Stany,
  • Dodano zabezpieczenie przed dodawaniem kontrahenta o takim samym symbolu (Subiekt GT),
  • Dodano możliwość pobierania zamówień z wielu statusów,
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
  • Poprawiono obsługę Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop (metoda szybka nie dodaje produktów, których nie ma),
  • Poprawiono obsługę zamówień Allegro (zamówienia obsługiwane przez REST API),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera 5/ClickShopa (promocje, błąd przy wyszukiwaniu produktów ze spacją w symbolu),
  • Zmieniono algorytm dodawania i wyszukiwania nowych kontrahentów, jeżeli kontrahent posiada NIP wyszukiwany jest tylko po NIPie, jeżeli nie ma nipu wyszukiwany jest tylko i wyłączenie po e-mail.
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą wystawiania paragonów i faktur na podstawie informacji ze sklepów w chwili obecnej obsługuje Subiekta NEXO PRO oraz Baselinkera  (wymagany dodatkowy moduł),
  • Dodano opcję dodawania zamówień bez symbolów produktów,
  • Dodano opcję dodawania "UWAG" do pół własnych w Subiekt GT,
  • Dodano opcję wyszukiwania produktów po kodzie EAN,
  • Dodano opcję przypisywania magazynów na podstawie rotacji produktów,
  • Dodano opcję automatycznego montowania kompletów ze składników (wymagana sfera),
  • Dodano opcję wykonywania przesunieć MM w zależności od dostępności produktów (wymagana sfera),
  • Dodano opcję usuwającą raportu starsze niż 3 dni,
  • Dodano możliwość usuwania zamówień juz pobranych ze skelpu z bazy s2s,
  • Usprawniono ładowanie produktów do wysłania do sklepu internetowego,
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Poprawiono obsługę sklepu IdoSell (IAI),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
  • Poprawiono obsługę Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę Allegro.
  • Poprawiono obsługę Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopware,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera/ClickShopa,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcarta,
  • Poprawiono obsługę sklepu WooCommerce,
  • Poprawiono obsługę sklepu Baselinkera,
  • Poprawiono obsługę Allegro.
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO PRO wersji 21.0.1,
  • Dodano obsługę Subiekt GT w wersji 1.53,
  • Dodano obsługę sklepu PrestaShop (webAPI),
  • Dodano obsługę sklepu Shopware,
  • Poprawiono obsługę Shopera/ClickShopa/Sklepicom,
  • Poprawiono obsługę Redcarta,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono szereg zgłoszonych błędów w programie.
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO PRO wersji 19.1,
  • Dodano obsługę sklepu MindGroup,
  • Poprawiono obsługę WooCommerce,
  • Poprawiono obsługę Shopera/ClickShopa/Sklepicom,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono obsługę skepu Sylius,
  • Poprawiono obsługę czasów realizacji,
  • Poprawiono obsługę listów przewozowych,
  • Poprawiono obsługę metody różnicowej.
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO PRO wersji 19.0,
  • Całkowite przejście na komunikację po REST API w Shoper 5,
  • Poprawiono wyszukiwanie produktów w sklepie Shoplo (małe litery),
  • Poprawiono dodawanie ceny w Sky-Shop,
  • Poprawiono przekraczanie limitów API w sklepie Sky-Shop
  • Poprawiono obsługę zamówień w BaseLinker,
  • Poprawiono obsługę WooCommerce,
  • Poprawiono obsługę Allegro,
  • Poprawiono nieprawidłową obsługę programu w przypadku ustawienia seperatora atrybutu na znak "_",
  • Dodano obsługę skepu Sylius,
  • Dodano obsługę flag własnych dla Subiekta NEXO PRO,
  • Dodano nową opcję pobierania zamówień o ustaloną ilość dni wstecz,
  • Dodano nową opcję mapowania Symbolu kosztów dostaw,
  • Dodano nową opcję umożliwiajacą dodawanie uwag bez nazwy dodawanej wartości,
  • Dodano nowa opcję umożliwiającą dodawanie nowych produktów z prefiksem.
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO PRO wersji 17.0.2,
  • Poprawiono obsługę promocji wg cech w Subiekt NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę usług jednorazowych w Subiekt GT,
  • Poprawiona obsługę wysyłania listów przewozowych z Subiekt GT,
  • Poprawiono dodawanie ceny promocyjnej w Sky-Shop,
  • Poprawiono dodawanie wagi w Sky-Shop,
  • Poprawiono obsługę zamówień w BaseLinker,
  • Usunięto błąd powstający przy dodawaniu osoby do Subiekt NEXO PRO w przypadku jeżeli błędne dostarczono imię i nazwisko.
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO PRO wersji 17.0.1,
  • Dodano obsługę dokumenty PW (przyjęcie wewnętrzne) dla Subiekt NEXO PRO,
  • Dodano obsługę dodawania zdjeć produktów do WooCommerce,
  • Dodano opcję  symbol kontrahenta jako identyfikator klienta w sklepie,
  • Dodano możliwość usuwania zdjęć produktów (obecnie działa tylko z PrestaShop),
  • Dodano możliwość wyboru co ma być aktualizowane przy metodzie dokładnej dla sklepu Shoplo,
  • Poprawiono obsługę wystawiana aukcji Allegro,
  • Poprawiono import danych ze sklepu do Subiekta dla sklepu Sky-Shop,
  • Poprawiono obsługę aktualizacji produtków w WooCommerce,
  • Poprawiono obsługę aktualizacji produtków w metodzie szybkiej dla IAI-SHOP,
  • Poprawiono obsługę płatności w zamówieniach dla Subiekta NEXO PRO,
  • Poprawiono obsługę metod przeliczania zamówień (netto/brutto) dla Subiekta NEXO PRO,
  • Poprawiono metodę przeliczania zamówień po cenach netto w Subiekt GT,
  • Poprawiono obsługę zamówien dla Magento 2.0,
  • Poprawono dodawanie zdjęć do Sky-Shop w przypadku jeżeli było ich więcej niż 5,
  • Poprawiono obsługę wysyłania wariantów produktów dla Shoper REST
  • Dodano obsługę Subiekt NEXO wersji 17.0,
  • Dodano nowy szablon dodawania aukcji Allegro,
  • Dodano procedurę zabezpieczającą przed powtórką symbolu kontrahentów,
  • Dodano możliwość dodawania produktów podobnych (obecnie działa tylko z ShopGold),
  • Poprawiono obliczanie rezerwacji towaru w Subiekt NEXO,
  • Poprawiono obsługę wystawiana aukcji  Allegro,
  • Poprawiono obsługę Shoper REST.
  • Dodano obsługę wystawiana aukcji  Allegro w nowym formacie ,
  • Dodano obsługę Shoper REST,
  • Dodano obsługę klientów jdnorazowych wg Subiekta GT,
  • Dodano opcję ustalania kolejności wysyłania cech produktów,
  • Poprawiono obsługę Shopera,
  • Poprawiono obsługę Magento 2,
  • Poprawiono obsługę wysyłania cech w Subiekt NEXO,
  • Poprawiono obsługe wysyłania stanów na poszczególnych magazynach w Subiekt NEXO,
  • Poprawiono obsługę opcji klientów jednorazowych,
  • Poprawiono błąd odnośnie wysyłania SMSów poprzes SMSAPI.
  • Poprawiono obsługę sklepu IAI-Shop,
  • Poprawiono obsługę dokumentu PW,
  • Poprawiono obsługę dokumentu MM,
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera, ClickShopa oraz  Sklepicom,
  • Dodano obsługę sklepu Magento 2.0,
  • Dodano opcję promocji oraz wyprzedaży opartą na cechach Subiekta GT,
  • Dodano oraz sprawdzono obsługę Subiekta NEXO PRO w wersji 16.0.3
  • Dodano opcję domyślnej kategorii sklepu internetowego,
  • Dodano opcję domyślnego cennika dla dodawanego kontrahenta,
  • Dodano opcję dodającą kontraheta jako odbiorca/dostawca,
  • Dodano możliwość wyboru magazynu sklepowego, który ma być aktualizowany w sklepie IAI-Shop,
  • Dodano obsługę wyprzedaży i promocji w sklepie IAI-Shop.
  • Dodano obsługę sklepu IAI-Shop,
  • Dodano oraz sprawdzono obsługę Subiekta NEXO PRO w wersji 15.0.2
  • Dodano możliwość przechowywania informacji o pochodzenie oraz nicku ebay w polach własnych kontrahentów (opcja działa ze sklepem RedCart),
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera, ClickShopa oraz  Sklepicom, odnośnie promocji atrybutów nieobsługiwanych przez w/w sklepy,
  • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop,
  • Poprawiono pracę instalatora, ta wersja usuwa pliki podczas odinstawlowana programu,
  • Poprawiono pracę automatycznej aktualizacji programu, od tej wersji będzie ona działać prawidłowo.
  • Poprawiono obsługę sklepu Shopera, ClickShopa oraz  Sklepicom, problem dotyczył wczytywania zamówień z wersji 1.6.7,
  • Poprawiono obsługę sklepu Sky-Shop,  problem dotyczy aktualizacji produtków ze stanem zerowym,
  • Dodano obsługę opcji aktualizuj tylko stan dla Sky-Shopu,
  • Poprawiono obsługę wczytywania zamówień z linii poleceń, problem dotyczył  braku symboli produktu i blokowania wczytywania zamówień.
  • Dodano obsługę Subiekta NEXO PRO,
  • Zmieniono algorymt aktualizacji produktów w sklepach internetowych,
  • Poprawiono import produktów ze sklepu do programu Subiekt GT,
  • Dodano obsługę sklepu AtomStore (bez dodawania produktów tylko aktualizacja),
  • Dodano obługę systemu BaseLiker,
  • Dodano obsługę sklepu SkyShop,
  • Dodano obługę sklepu WooCommerce (bez dodawania zdjęc w sklepie),
  • Poprawiono obsługę Shopera, ClickShopa oraz  Sklepicom,
  • Poprawiono obsługę RedCart,
  • Poprawiono obsługę Shoplo,
  • Usprawniono obługę atrybutów,
  • Poprawiono wystawianie aukcji na Allegro,
  • Dodano szereg opcji usprawniających aktualizację.
   •  
  • Dodano obsługę FTPS,
  • Dodano funckjonalność produktów wirtualnych,
  • Dodano możliwość aktualizacji oferty w sklepie na podstawie różnicy w aktualizacji (ilość oraz cena),
  • Dodano możliwość importu aukcji allegro które nie są sparowane,
  • Dodano możliwość importu drugiego numeru telefonu z aukcji allegro do Subiekta GT,
  • Dodano nowe przełączniki do linii poleceń,
  • Dodano możliwość uruchamiania prgramu s2s w trybie niezalogowanego użytkownika,
  • Poprawiono obsługę pracy na wielu ustawieniach, teraz istnieje możliwość otwierania wielu instancji programu dla różnych ustawień i możliwość jednoczesnej pracy na kilku ustawieniach w różnych oknach programu,
  • Poprawiono import produktów ze sklepu do programu Subiekt GT,
  • Poprawiono obsługę Shopera, ClickShopa oraz  Sklepicom,
  • Poprawiono obsługę RedCart,
  • Poprawiono obsługę Shoplo,
  • Usunięto błąd jeżeli chodzi o rezerwację kompletów (wcześniej komplety nie rezerwowały się),
  • Usprawniono obługę atrybutów,
  • Szereg poprawek dotyczących wystawiania aukcji na Allegro.
  • Dodano możliwość importu stanów ze sklepu do Subiekta GT dokumentem PW (pomoc dla użytkowników zaczynających przygodę z Subiekt GT),
  • Dodano możliwość dodawania zamówień ze sklepu jako zamówień zaliczkowych,
  • Dodano możliwość manualnego wyboru zamówień jakie mają być importowane ze sklepu do Subiekt GT,
  • Dodano możliwość obsługi promocji dla cennika hurtowego,
  • Dodano obsługę sklepu ShopGold,
  • Dodano obsługę sklepu HikaShop,
  • Dodano możliwość eksportu stanów magazynowych do PrestaShop 1.5.x wykorzystując funkcjonalność magazynów w tymże sklepie,
  • Poprawiono obsługę CS-CART,
  • Poprawiono obsługę PrestaShop 1.5.x,
  • Poprawiono obsługę Shopera jeżeli chodzi o promocje oraz funkcjonalność usuwania zdjęć,
  • Poprawiono obsługę RedCart:
   • jeżeli chodzi o eksport zdjęć i kolejność,
   • poprawiono import adresów przy zamówieniach.
  • Szereg poprawek dotyczących wystawiania aukcji na Allegro.
  • Dodano do mapowania grupy wyboru cechy po której produkt zostanie przypisany do kategorii sklepowej (film),
  • Dodano obsługę promocji wg Subiekt GT w metodzie dokładnej, obecnie promocje widać również na zakładce Subiekt->Produkty,
  • Dodano filtrację statusów zakończenia do 14 wstecz od obecnej daty, obecnie obowiązywała data blokady z Subiekt GT,
  • Poprawka zaznaczania masowego w aukcjach Allegro.
  • Poprawka błędu odnośnie funkcjonalności flag własnych, błąd występował tylko na kilku ustawianiach,
  • Poprawka błędu odnośnie ładowania kategorii z Clickshopa/Shoper 5 hostignowy, błąd występował tylko wtedy jak kategoria w nazwie miała znak ".
  • Poprawa obsługi ClickShop / Shoper 5 (wersja hostingowa),
  • Dodano możliwość robienia kopii zapasowej programu oraz przywracania ustawień z kopii zapasowej programu s2s,
  • Poprawiono obsługę allegro w chwili jeżeli program wie, że dany przedmiot jest wystawiony nie dodaje nowej aukcji tylko aktualizuje dane odnośnie dostępnej ilości oraz aktualnej ceny wystawionego towaru,
  • Poprawiono obsługę wybranego e-mail przy statusach przychodzących,
  • Poprawiono funckcjonalność Inne Zdjęcia,
  • Poprawiono obsługę gradacji cenoweh w KQS.
  • Dodanie obsługi sklepu ClickShop,
  • Dodanie obsługi sklepu Shoper 5 (wersja hostingowa),
  • Dodanie obsługi sklepu PrestaShop 1.5.x,
  • Dodanie obsługi atrybutów w sklepie Magento 1.6.x i 1.7.x,
  • Dodanie obsługi aukcji Świstak.pl,
  • Dodanie możliwości importu wybranych produktów ze sklepu do Subiekt GT,
  • Dodanie możliwości importu dostawcy ze sklepu do Subiekt GT,
  • Dodano możliwość wypływania na rozmiar znaku wodnego nadawanego na zdjęcia produktów,
  • Poprawiono nadawnie znaku tekstowego na zdjęciach produktów,
  • Poprawiono błąd występujący dla cech produktów,
  • Poprawiono obsługę Allegro:
   • dodano widok zmapowanych kategorii Allegro z grupam w Subiekt GT,
   • dodano możliwość dodawania pól dodatkowych z zakładki Aukcje->Allegro->Wystaw aukcje po kliknięciu na kolumnę kategoria,
   • dodano możliwość parowania aukcji Allegro z produktami Subiekt GT,
   • dodano możliwość dodawania produktów do kategorii Allegro,
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart.pl:
   • dodano możliwość określania czasu realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów,
   • usunięto błędy występujące podczas aktualizacji,
   • dodano możliwość importu pola Dostawca do Subiekt GT,
   • dodano mozlowość eksportu pola Podstawowy Dostawca z Subiekt GT do sklepu.
  • Dodanie możliwości wyszukiwania aukcji Allegro,
  • Dodanie opcji "Kup teraz" dla jednego produktu,
  • Dodano obsługę aktualizacji aukcji Allegro:
   • aktualizacji cen,
   • aktualizacji dostępności,
   • całości aukcji
  • Poprawka odnośnie wysyłania cen po przecinku w aukcji Allegro.
  • Poprawiono obsługę sklepu Redcart.pl.
  • Poprawiono błąd występująca przy dużej ilość produktów i atrybutów (powyżej 40 tysięcy), błąd uniemożliwiał uaktualniania produtków w sklepie,
  • Poprawiono szybkość ładowania zakładki Subiekt->Zdjęcia,
  • Dodano możliwość aktualizacji pola "Zarządzanie stanami" w sklepie RedCart.pl,
  • Poprawiono metodę szybką odnośnie aktualizacji w sklepie RedCart.pl.
  • Dodano obsługę sklepu Gekosale,
  • Dodano obsługę sklepu RedCart,
  • Dodano obsługę aukcji Allegro,
  • Dodano możliwość aktualizacji samych zdjęć produktów,
  • Dodano możliwość aktualizacji wybranych zdjęć produktów,
  • Dodano możliwość aktualizacji produktów, które zmieniły się w programie Subiekt GT (Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego->Produkty opcja: wyślij tylko produkty zaktualizowane),
  • Dodano możliwość usuwania wszystkich mapowań grup (Klawisz F8 w zakładce Subiekt ->Mapowanie Grupy),
  • Dodano nowe przełączniki do linii poleceń:
   • -pZaktualizowane wysyła do sklepu tylko zmienione pozycje w Subiekt GT,
   • -tylkoZdjecia wysyła do sklepu tylko zdjęcia produktów, należy pamiętać że zdjęcia dodadzą się tylko w przypadku jeżeli produkt jest już dodany do sklepu.
  • Dodano obsługę sklepu CS-Cart,
  • Dodano obsługę sklepu Magento 1.6.x,
  • Dodano obsługę sklepu OpenCart,
  • Dodano obsługę sklepu VirtueMart 2.0,
  • Dodano możliwość korzystania z przełącznika "-pUkryjNiezaktualizowane" z linii poleceń,
  • Dodano możliwość eksportu ceny hurtowej dla sklepu iStore,
  • Dodano możliwość przypisania kategorii prowizyjnej z iStore do grupy w Subiekt GT,
  • Dodano możliwość mapowania płatności sklepowej z płatnością w Subiekt GT,
  • Dodano możliwość aktualizacji zamówienia w sklepie 2sklep.pl podczas wysyłania flag oraz statusów zakończenia z programu,
  • Zunifikowano możliwość korzystania ze zmiennych dostępnych w szablonach mailowych podczas wysyłania flag jak i statusow zakończenia,
  • Poprawiono dodawanie pozycji "Forma dostawy" w uwagach do zamówienia w Subiekt GT,
  • Poprawiono błąd występujący przy włączonej opcji "wykonaj MM gdy brakuje towaru na magazynie",
  • Poprawiono dodawania produktów dla iStore w przypadku istnienia kilku wersji językowych w sklepie internetowym.
  • Poprawiono błąd  pojawiający się przy właczaniu formatki Sklep->Ustawienia,
  • Poprawiono błąd powodujący wysyłanie tylko jednej flagi,
  • Dodano możliwość określania sposobu płatności zamówienia przychodzącego ze sklepu,
  • Dodano możliwość generowania dokumentów MM w przypadku braku na stanie produktów, które znajdują sie na magazynie na który przychodzą zamówienia ze sklepu,
  • Dodano możliwość wyboru czy listy przewozowe mają być eksportowane z zamówień i/lub faktur,
  • Dodano możliwość importu atrybutów ze sklepu iStore.pl.
  • Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie produktów bez zaznaczonej opcji atrybuty,
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał korzystanie z funkcjonalności wiele baz,
  • Dodano opcję umożliwiającą dodanie tylko kategorii do produktów istniejących w Subiekt GT,
  • Dodano opcję umożliwiającą dodanie tylko opisu ze sklepu internetowego do produktów istniejących w Subiekt GT,
  • Dodano opcję umożliwiającą dodanie tylko zdjęć ze sklepu internetowego do produktów istniejących w Subiekt GT,
  • Dodano możliwość wysyłania informacji o listach przewozowych również z dokumentu typy Faktura VAT z Subiekt GT,
  • Dodano opcję przypisującą nowego kontrahenta do wybranej grupy,
  • Dodano opcję, która nie doda produktu do linii zamówienia jeżeli on nie istnieje w Subiekt GT,
  • Dodano opcję umożliwijącą wysłanie konkrentego produktu do sklepu w zakładce Subiekt->Produkty.
  • Poprawiono obsługę sklepu iStore.pl,
  • Dodano możliwość wysyłania e-maili do klientów w formie HTML,
  • Dodano możliwość wysyłania SMS-ów do klientów,
  • Dodano możliwość obsługi promocji wg Subiekt GT,
  • Dodano mozliwość wyboru faktur, które mają być eksportowane,
  • Program sprawdza czy dany produkt jest usługą i jeżeli jest dodaje do linii zamówienia usługę,
  • Poprawiono bład odnośnie ustalania pól dodatkowych dla listów przewozowych w przypadku posiadania pól rozszerzonych o tych samych nazwach dla różnych dokumentów, listy przewozowe pokazywłay błędne dane,
  • Poprawiono bład odnośnie eksportu dokumentów, jeżeli dokument był tworzony na podstawie innego dokumentu linie dokumentów wskazywały błędny stan oraz ceny.
  • Zmieniono sposób przechowywania danych wykorzystywanych do logowania do serwera MS SQL.
  • Poprawiono błąd odnośnie Uwag, błąd pojawił się w wersji 1.5.3,
  • Dodano możliwość filtrowania, które dokumenty mają byś wyeksportowane do sklepu,
  • Dodano obsługę sklepu iStore.pl,
  • Dodano możliwość obsługi dwóch baz danych Subiekt GT (opcja wiele baz z zakładki Sklep->Ustawienia->Wiele baz),
  • Dodano możliwość obsługi ceny sugerowanej (SRP) w sklepach internetowych,
  • Dodano opcję "eksportuj stan nie uwzględniając rezerwacji",
  • Dodano możliwość ingerencji w ilość produktów w jednej paczce podczas wysyłania aktualizacji metodą szybką "ilość linii wysyłana metodą szybką",
  • Dodano możliwość ingerencji z jakiego pola może zostać wysłana waga produktu, opcja Masa produktu,
  • Dodano opcje "przeliczaj zamówienia wg rabatu przydzielonego klientowi",
  • Dodano możliwość importu rabatu z linii zamówienia ze sklepu internetowego encja dok_Rabat,
  • Dodano opcję "zaznacz nowego klienta jako detalicznego",
  • Dodano możliwość importowania zapytań ofertowych ze sklepu do Subiekt GT (2sklep.pl),
  • Dodano możliwość określania do jakiego poziomu cenowego przydzielać zamówienia ze sklepu,
  • Dodano możliwość określania do jakiej kategorii przydzielać zamówienia importowane ze sklepu internetowego,
  • Dodano obsługę dwóch firm z różnych podmiotów w jednym sklepie internetowym (2sklep), produkty do sklepu są wysyłane z dwóch baz danych Subiekt GT natomiast jedno zamówienie ze sklepu wpada do różnych baz/podmiotów Subiekt GT w zależności od tego skąd pochodziły produkty,
  • Poprawiono błąd, który nie pozwalał na modyfikację kontrahenta w przypadku jeżeli wartości kh_nranalitykad oraz kh_nranalitykaa nie były wartościami całkowitymi,
  • Poprawiono obsługę prefiksów zamówienia importowanego ze sklepu,
  • Poprawiono obsługę eksportu kontrahentów z Subiekt GT do sklepu internetowego,
  • Poprawiono obsługe PrestaShop 1.4,
  • Poprawiono import produktów ze sklepu do Subiekt GT w przypadku istnienia produktu w bazie danych program s2s najpierw zczytuje dane z danego produtku a potem nadpisuje jest danymi ze sklepu, zastosowana zmiana nie powoduje zmiany kartoteki w miejscach w których dane ze sklepu nie byłu importowane,
  • Ograniczono listę eksportowanych dokumentów do sklepu, obecnie eksprotowane są dokumenty, które są wystawione po dacie blokady włącznej w Subiekt GT.
 • 2008-02-02 [wersja programu 1.0.0]
  • Import produktów w tym: ceny, stany, zdjęcia, opisy,
  • Import kategorii produktowych,
  • eksport zamówień wraz z danymi kontrahentów.
  • Poprawiono obsługę zdjęć w PrestaShop, teraz wszystkie zdjęcia w sklepie nie są rozciągane, [Wymagane jest przeinstalowanie webserwisu]
  • Poprawiono błąd występujący podczas dodawania nowych produktów z zamówienia do programu Subiekt GT (Must declare the scalar variable @tw_idgrup),
  • Dodano zabezpieczenie niepozwalające na dodawanie produktów ze sklepu do Subiekt GT, których symbol przekracza dozwoloną w Subiekt GT ilość znaków na symbol czyli 20.
  • Dodano obsługę pffshop,
  • Dodano możliwość kolejności poszczególnych poziomów cenowych eksportowanych do sklepu,
  • Program przy przedzielaniu stawki VAT produktowi sprawdza czy dana stawka jest aktywna,
  • Usunięto błędy związane z aktualizacją kontrahenta, błąd pojawił się w wersji 1.4.9.
  • Usunięto błąd uniemożliwiający dodawanie zdjęć (problem dotyczył w szczególności zdjęć w Selly.pl),
  • Usunięto błąd związany z brakiem możliwości eksportu znaku "+" w nazwie produktu.
  • Usunięto błąd występujący w zakładce Sklep->Ustawienia->Flagi
  • Usunięto błąd związany z brakiem możliwości pobierania zamówień,
  • Usunięto błąd powodujący nie dodawanie się zamówień ze względu na brak możliwości dodania kontrahenta po usunięciu domyślnego rabatu ze słownika w Subiekt GT (FK_kh__Kontrahent_sl_Rabat).
 • 2011-01-15 [Wersja 1.4.7]
  • Dodano obsługę Selly,
  • Dodano obsługę Shopera 5,
  • Dodano obsługę OpenCart,
  • Dodano możliwość dodanie rabatu do linii zamówień na podstawie rabatu przypisanego kontrahentowi w Subiekt GT,
  • Sprawdzono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.25,
  • Dodano możliwość filtrowania produktów przeznaczonych do sklepu wg producentów,
  • Dodano możliwość filtrowania produktów przeznaczonych do sklepu wg dostawców,
  • Dodano możliwość filtrowania produktów przeznaczonych do sklepu wg grup,
  • Dodano możliwość obsługi wysyłania zdjęcia oraz instalacji webserwisu poprzez SFTP (Secure File Transfer Protocol),
  • Poprawiono stawkę VAT kosztów dostawy na 23%,
  • Poprawiono błąd występujący w zakładce Subiekt->Cechy produktów,
  • Poprawiono szybkość działania/ładowania formaki Sklep->Ustawienia.
 • 2010-11-21 [Wersja 1.4.6]
  • Dodano możliwość eksportu cech z pól własnych,
  • Poprawiono kompatybilność z Subiekt GT w wersji 1.24,
  • Poprawiono generowanie loga na zdjęciach produktu,
  • Sprawdzono kompatybilność z Navireo.
 • 2010-10-17 [Wersja 1.4.5]
  • Dodano obsługę sklepu Magento,
  • Dodano obsługę cen promocyjnych w przypadku korzystania z funkcji wiele sklepów,
  • Jeżeli w zamówieniu ze sklepu kontrahent nie ma podanego numeru NIP zapisywany jest w Subiekt GT jako osoba i odbiorca detaliczny,
  • Poprawiono błąd który mógł nie aktualizować w metodzie szybkiej produktów, błąd najprawdopodobniej pojawił się w wersji 1.4.2,
  • Poprawiono błąd, który powodował nadgrywanie się kontrahentów w bazie subiekt GT.
 • 2010-09-01 [Wersja 1.4.4]
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwia włączenie linii poleceń (błąd pojawił się w wersji 1.4.2).
  • Zmieniono linie poleceń.
 • 2010-08-20 [Wersja 1.4.3]
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwia włączenie zakładki Subiekt->Statusy (błąd pojawił się w wersji 1.4.2).
 • 2010-08-19 [Wersja 1.4.2]
  • Dodano obsługę sklepu KQS,
  • Dodano obsługę sklepu GOshop,
  • Dodano możliwość wyboru cennika z jakiego ma być pobierana cena detaliczna,
  • Dodano możliwość wyboru cennika z jakiego ma być pobierana cena hurtowa,
  • Dodano możliwość wyboru cennika z jakiego ma być pobierana cena promocyjna,
  • Dodano możliwość eksportu ceny brutto zamiast netto,
  • Dodano możliwość wyboru z jakiego pola może być eksportowana nazwa produktu, do wyboru pole nazwa, pole opis oraz wszystkie pola użytkownika dostępne na karcie produktu w Subiekt GT,
  • Wszystkie cenniki jakie rozwijają się w programie zamiast tajemniczych nazw bazodanowych mają nazwy zadeklarowane w programie Subiekt GT,
  • Dodano opcję "miniaturki dla VM", która modyfikuje ścieżkę miniaturek dla sklepów VirtueMart co czyni je widocznymi,
  • Dodano nowy interfejs instalacji bazy danych programu s2s, który uaktywnia się w momencie pierwszego uruchomienia programu lub w momencie jeżeli program nie wykryje bazy danych,
  • Dodano stosowny komunikat w przypadku niezainstalowania się bazy danych programu s2s,
  • Dodano możliwość dodawania zamówień w walutach obcych,
  • Dodano możliwość dodawania zamówień "wewnątrzwspólnotowych",
  • Dodano możliwość dodawania rabatu na liniach zamówienia,
  • Poprawiono obsługę statusów zamówień w VirtueMart,
  • Poprawiono dodawanie błędnej sumy zamówienia w Subiekt GT,
  • Poprawiono algorytm nadawania symboli dla klientów detalicznych, wcześnie mogły występować przez to błędne wysyłki maili z komunikatami o zmianie statusów dla zamówień.
 • 2010-06-14 [Wersja 1.4.1]
  • Dodano możliwość obsługi eksportu ceny do sklepu w zależności od kupowanej ilości przez użytkownika sklepu (Subiekt->Gradacja),
  • Dodano możliwość eksportu zdjęć produktów z dysku lokalnego komputera a nie z bazy danych programu Subiekt GT (Sklep->Zdjęcia->inne zdjęcia),
  • Poprawiono import kategorii ze sklepu do programu Subiekt GT (błąd pojawił się w wersji 1.4.0),
  • Program używa od tej wersji Microsoft .NET Framework 4.0.
 • 2010-04-14 [Wersja 1.4.0]
  • Dodano możliwość obsługi sklepu PrestaShop,
  • Dodano system pomocy do programu, system pomocy dostępny jest po wciśnięciu klawisza F1 na każdym z okienek programu,
  • Usystematyzowano nazewnictwo w programie, wcześniejsze cechy zostały nazwane atrybutami,
  • Dodano możliwość eksportu cech produktów do sklepów: 2sklep, oscGold, PrestaShop,
  • Dodano opcję przeliczania importowanych zamówień ze sklepu internetowego do Subiekt GT po cenach brutto,
  • Dodano opcję "Jeżeli produkt istnieje aktualizuj dane" , więcej na temat opcji w pomocy programu,
  • Dodano opcję "Jeżeli cena istnieje aktualizuj dane" , więcej na temat opcji w pomocy programu,
  • Dodano opcję "włącz obsługę atrybutów", opcja włączająca obsługę atrybutów,
  • Przeniesiono z pliku konfiguracyjnego do Sklep->Ustawienia->atrybutu produktów konfigurację znaku separatora cechy,
  • Dodano opcję "eksport z pól rozszerzonych", więcej na temat opcji w pliku pomocy,
  • Dodano opcję "eksport z cech w Subiekt GT", więcej na temat opcji w pliku pomocy,
  • Dodano opcję "nie informuj mnie o aktualizacjach oprogramowania", więcej o opcji w pliku pomocy,
  • Poprawiono błąd, który przy dużej liczbie znaków w nazwie kontrahenta obcinał tą nazwę,
  • Poprawiono błąd, który powodował zapisywanie w zamówienia ze sklepu błędnej miejscowości wystawienia dokumentu,
  • Dodano możliwość obsługi kategorii sklepowych w wielu sklepach, obecnie była tylko możliwość kategorii jako cech w jednym sklepie.
 • 2010-02-08 [Wersja 1.3.9]
  • Dodano możliwość obsługi poziomów cenowych dla sklepu VirtueMart,
  • Poprawiono metodę przyrostową, obecnie metoda po aktualizacji chowała wszystkie produkty,
  • Poprawiono mechanizm rezerwacji towaru, błąd występował w zamówieniach mających więcej linii w zamówieniach. Warunkiem wystąpienia błędu była większa ilość linii zamówienia w stosunku do ilości magazynów zadeklarowanych przez użytkownika w programie Subiekt GT.
 • 2010-01-25 [Wersja 1.3.8]
  • Usunięto błąd podczas instalacji webserwisu, błąd pojawił się w wersji 1.3.7 i dotyczy tylko nowych użytkowników także instalacja nowej wersji nie jest wymagana.
 • 2010-01-24 [wersja programu 1.3.7]
  • Usunięto błąd uniemożliwiający rezerwację usługi transportowej,
  • Dodano obsługę sklepu AMM,
  • Dodano obsługę sklepu Zaler.
 • 2009-12-12 [wersja programu 1.3.6]
  • Usunięto błąd z wersji 1.3.5 uniemożliwiający założenie bazy programu przy pierwszym włączeniu programu,
  • W związku z kłopotami nowych użytkowników oprogramowania podczas pierwszego włączenia program dodaje również domyślne ustawienie na którym można zacząć pracę,
  • Dodano możliwość wysyłania maili przez port SMTP inny niż 25,
  • Usunięto błąd występujący podczas eksportu do sklepu jeżeli producent miał w nazwie znak &
 • 2009-11-26 [wersja programu 1.3.5]
  • Dodano obsługę sklepu SOTESHOP 5.0,
  • Dodano obsługę sklepu Activisio,
  • Dodano obsługę Zen Cart,
  • Dodano możliwość zmiany rozdzielczości zdjęć z interfejsu aplikacji Sklep->Zdjęcia,
  • Dodano możliwość generowania prostokątnych miniatur zdjęć produktów Sklep->Zdjęcia (obecnie była możliwość generowania tylko kwadratowych miniatur),
  • Dodano możliwość zmiany symbolu determinującego cechy rozmiary/kolory w indeksie produktu w Subiekt GT,
  • Poprawiono obsługę rozmiarów/kolorów,
  • Poprawiono przypisywanie rozmiarów/kolorów w zakładce Subiekt->Cechy Rozmiar/Kolor,
  • 2009-10-28 [wersja programu 1.3.4]
   • Dodano możliwość obsługi cech produktów takich jak kolory i rozmiary wraz z możliwością zarządzania stanami magazynowymi, (film)
   • Poprawiono błąd pojawiający się przy przetwarzaniu opisu produktu, błąd pojawił się w wersji 1.3.3 i nie dotyczył wszystkich produktów.
  • 2009-08-22 [wersja programu 1.3.3]
   • Dodano kompatybilność z Vistą 64-bitową,
   • Poprawiono import adresu dostawy ze sklepu 2sklep,
   • Poprawiono kilka drobnych błędów wynikających z obsługi programu.

   UWAGA: Ze względu na kompatybilność z systemem 64 bitowym, konfigurację programu będziemy musieli ponownie wykonać!

  • 2009-05-09 [wersja programu 1.3.2]
   • Zmienono proces konfiguracji programu, na samym początku wymagana jest konfiguracja połączenia z bazą MS SQL,
   • Podczas zapisywania, aktualizacji oraz ładowania wprowadzono dialogi potwierdzające wybraną operacje,
   • Dodano możliwość zapisu metody płatności do pola dodatkowego
    [Sklep->Ustawianie->do sklepu internetowego->Nazwa pola dodatkowego płatności]
   • Dodano możliwość zmiany dodawanego telefonu użytkownika na dowolny typ. Ustawienia zmieniamy w pliku C:Program Filese-mo.pl Piotr Rusins2ssubiekt2sklep.exe.config zmienna rodzajTelefonu wartości:
    • 1 - Firmowy
    • 2 - Domowy
  • 2009-04-23 [wersja programu 1.3.1]
   • Poprawiono błąd występujący przy wysyłaniu statusów,
   • Poprawiono oraz  zoptymalizowano proces automatycznej aktualizacji oprogramowania.
  • 2009-04-21 [wersja programu 1.3.0]
   • Dodano obsługę sklepu oscPremium,
   • Dodano możliwość wysyłania poczty e-mail do klienta po zmianie statusu zamówienia oraz w przypadku zmiany flagi na zamówieniu,
   • Usunięto błąd, który uniemożliwiał aktualizację produktów z linii poleceń,
   • Usunięto błąd braku pełnego adresu na fakturze występujący tylko sklepie na silniku 2sklep.
  • 2009-04-14 [wersja programu 1.2.9]
   • Dodano obsługę sklepu shoper.pl,
   • Dodano możliwość zapisywania ustawień globalnych dla sklepu w momencie modyfikacji danych:FTP, Połaczenia HTTP, Połączenia z SQL, Zdjęć.
  • 2009-04-09 [wersja programu 1.2.8]
   • Poprawiono błąd który powodował błędne przypisywanie produktów do kategorii zmapowanych z grupami,
   • Dodano nową funkcjonalność flagi własne, chodzi o możliwość komunikacji z zamawiającym poprzez interfejs Flag własnych w Subiekt GT a zmianą statusów w sklepie,
    [Wymagana instalacja nowego webserwisu]
    [Wymagana Sfera]
   • Dodano nowe możliwości wywoływani programu z linii poleceń:
    • -statusy
    • -flagi
   • Zoptymalizowanie wysyłanie statusów, wcześnie wysłane statusy już się nie wysyłają,
   • W przypadku odesłania statusów podczas importu zamówienia do Subiekt GT oraz wystawienia faktury do tego zamówienia w Subiekt GT w sklepie zapisują się odpowiednie komunikaty dla użytkowników.
  • 2009-04-05 [wersja programu 1.2.7]
   • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie zmapowanych grup z kategoriami,
   • Dodano możliwość dodawania grup jako kategorii do sklepu dla osCommerce i VirtueMart,
    [Wymagana instalacja nowego webserwisu].
  • 2009-03-16 [wersja programu 1.2.6]
   • Poprawiono zarządzanie wieloma sklepami,
   • Dodano możliwość mapowania grup produktów z kategoriami sklepu,
   • Dodano możliwość wyboru spedytora w polu rozszerzonym dotyczącym dokumentu. W starczej wersji byłą możliwość wybory spedytora z programu.
   • Dodano możliwość eksportowania z Subiekta kontrahentów wraz z kontami pracowników (opcja tylko dla 2sklep.pl),
   • Usunięto uciążliwy komunikat, który pojawiał się w przypadku zmiany zakładek w ustawieniach.
  • 2009-03-04 [wersja programu 1.2.5]
   • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dodawanie zamówień jeżeli produktu nie było w bazie danych Subiekt GT. Błąd pojawił się w wersji 1.2.4
  • 2009-03-01 [wersja programu 1.2.4]
   • Usunięto błąd który powodował brak możliwości dodawania dodatkowych obrazków dla produktów,
   • Dodano możliwość nanoszenia przeźroczystego loga firmy na zdjęciu produktu. Poziom przeźroczystości ustala się w ustawieniach,
    [Zakładka:Sklep->Zdjęcia]
   • Dodano możliwość korzystania z programu w przypadku posiadania kilku sklepów. Można zapisać konfigurację dla każdego sklepu z osobna a potem ją odczytać,
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->ustawienia]
   • Dodano możliwość wywołania programu z nowym parametrem -ustawienia="nazwa_konfiguracji", opcja pozwala na aktualizację kilku sklepów za pomocą Planowanych Zadań Windows,
   • Dodano możliwość wyboru produktów do importu na podstawie cechy,
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->wiele sklepów->Cecha identyfikująca sklep]
   • Dodano możliwość wyboru ceny, która ma być importowana jako główna
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->wiele sklepów->Cena główna]
   • Dodano możliwość dodania do ceny głównej marży, ze względy na ograniczenia Subiekt GT, który może przechowywać tylko 10 cen.
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->wiele sklepów->Mnożnik]
  • 2009-02-10 [wersja programu 1.2.3]
   • Usunięto błąd, który występował w przypadku nanoszenia loga bądź napisu na obrazek produktu w formacie PNG,
   • Poprawiono algorytm aktualizacji, który zatrzymywał się po napotkaniu błędu przy jednym produkcie. Teraz program po napotkaniu błędu aktualizuje następny produkt,
   • Dodano logowanie błędów występujących przy produktów do logów systemowych Windows.
  • 2009-02-03 [wersja programu 1.2.2]
   • Dodano nowe możliwości odnośnie wywoływania programu z linii poleceń,
   • Dodano możliwość wybory magazynu do którego trafiają zamówienia z sklepu
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->do Subiekt GT->Zamówienia->Magazyn]
   • Dodano możliwość aktualizacji zamówień ze sklepu
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->do Subiekt GT->Zamówienia->pozwalaj na aktualizację zamówień]
   • Dodano możliwość zarządzania polem Uwaga z zamówienia Subiekta
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->do Subiekt GT->Uwagi]
   • Możliwość dodawania KGO - kosztów gospodarowania odpadamia do uwag na fakturze wraz z kwotą,
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->do Subiekt GT->Uwagi]
   • Dodano obsługę wielu produktów dla silników osCommerce i VirtueMart.
    [Konieczna zmiana webserwisu]
  • 2009-01-26 [wersja programu 1.2.1]
   • Usunięto błąd występujący w przypadku bardzo dużej ilość produktów oraz dużej ilości zdjęć (ponad 20 tys.),
   • Miniatury zdjęć generowane są teraz jako kwadraty co ułatwia pracę w sklepie,
   • Dodano możliwość nanoszenia własnego logo na obrazek z Subiekt GT.
    Pole tekst musi być puste a logo wskazane.
    [Zakładka:Sklep->Zdjęcia->Logo na obrazek]
  • 2009-01-12 [wersja programu 1.2.0]
   • Usunięto błąd występujący w przypadku jeżeli klient wpisał NIP równy "0",
   • Dodano nową funkcjonalność importująca produkty pasujące do bazy Subiekt GT
    ze sklepu oraz przypisania produktów pasujących z bazy Subiekt
    do sklepu internetowego,
   • Dodano możlowość ukrywania produktów niezaktualizowanych,
    [Zakładka:Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego]
   • Dodano możliwość nanoszenia napisu na obrazek z Subiekt GT.
    Jeżeli pole jest puste tekst nie jest nanoszony.
    [Zakładka:Sklep->Zdjęcia->Tekst na obrazek]
  • 2008-12-21 [wersja programu 1.1.9]
   • Usunięto błąd występujący u klientów, którzy usuwali płatności z sytemu Subiekt GT.
    Należy ustawić domyślna płatność w s2s,
    [Sklep->Ustawienia->Subiekt GT->Domyślna płatność]
   • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niekompletnej listy produktów
    przeznaczonych do eksportu.
  • 2008-12-14 [wersja programu 1.1.8]
   • Dodano możliwość rozbicia stanów magazynowych na poszczególne magazyny,
    dostępne w Subiekt GT
    [zakładka Subiekt->Stany magazynowe]
    [dotyczy 2sklep.pl]
   • Dodano możliwość eksportowania danych o listach przewozowych
    z Subiekt GT do sklepu
    [zakładka Subiekt->Listy przewozowe]
    [dotyczy 2sklep.pl]
    [wymagania: Niebieski Plus dla Insert GT]
  • 2008-12-10 [wersja programu 1.1.7]
   • Usunięto błąd, który błędnie pokazywał konfigurację połączenia z bazą danych.
  • 2008-11-30 [wersja programu 1.1.6]
   • Dodano możliwość eksportu daty dostawy produktu,
    wymaga wypełnionych Zamówień do dostawców,
    [dotyczy 2sklep.pl]
   • Poprawiono ustawienie się domyślnego handlowca oraz statusu przyjęcia zamówienia.
    [Sklep ->Ustawiania->Subiekt GT]
  • 2008-11-23 [wersja programu 1.1.5]
   • Dodano obsługę sklepu na silniku VirtueMart,
   • Dodano możliwość rezerwowania towaru
    (Sklep->Ustawienia->Subiekt GT),
   • Zmieniono logowanie do webserwisu osCommerca, za pomocą losowego
    hasła i użytkownika. Do tego czasu odbywało to się za pomocą danych
    do panelu administracyjnego osCommerce,
   • Poprawiono logowanie operacji dodawania zamówień do Subiekt GT.
  • 2008-11-13 [wersja programu 1.1.4]
   • Dodano możliwość określenia zmiany statusu podczas zapisywania zamówienia
    i zrealizowania zamówienia w Subiekt GT. Statusy są pobierane ze sklepu
    (Sklep->Ustawienia->Subiekt GT),
   • Dodano możliwość zmiany statusy zamówienia w sklepie
    po wystawieniu faktury (Subiekt->Statusy)
   • Dodano możliwość eksportu z Subiekt GT do sklepu internetowego
    Faktury VAT oraz zamówienia różnicowego (dotyczy 2sklep.pl),
   • Dodano możliwość eksportu płatności z Subiekt GT do sklepu internetowego
    (dotyczy 2sklep.pl).
   • Poprawiono logowanie operacji dodawania zamówień do Subiekt GT.
  • 2008-10-27 [wersja programu 1.1.3]
   • Dodano możliwość określenia domyślnego opiekuna kontrahenta
    (Sklep->Ustawienia->Subiekt GT),
   • Jeżeli brak jest numeru NIP, klient w bazie Subiekta
    zaznaczany jest jako detaliczny.
  • 2008-10-21 [wersja programu 1.1.2]
   • Dodano obsługę silnika sklepu Sote,
   • Dodano opcję automatycznego dodawania pól dodatkowych
    oraz poziomów cenowych,
    (Subiekt->Pola dodatkowe)
   • Dodano możliwość dodania prefiksu zamówienia ze sklepu internetowego,
    (Sklep->Ustawienia->Subiekt GT)
  • 2008-09-07 [wersja programu 1.1.1]
   • Dodano możliwość wywołania programu z lini poleceń z opcją -zamówienia,
    (Opcja umożliwia pobieranie zamówień automatycznie)
   • Dodano możliwość wpisania miejsca wystawienia dokumentu
    Sklep->Ustawienia->do Subiekt GT,
   • Dodano możliwość dodawania do zamówienia opłat za pobranie
    i opłat dodatkowych za płatność kartą.
  • 2008-09-02 [wersja programu 1.1.0]
   • Poprawiono współpracę z silnikiem sklepu e-mo.pl,
   • Usunięto usterkę polegającą na błędnym przedstawianiu sposobu aktualizacji,
    w przypadku zaznaczonej opcji Aktualizacja szybka,
   • Poprawiono błąd występujący na niektórych komputerach przy
    dodawaniu produktów do Subiekt GT .
  • 2008-08-19 [wersja programu 1.0.9]
   • Poprawiono błąd występujący przy imporcie produktów do Subiekta GT.
  • 2008-08-19 [wersja programu 1.0.8]
   • Dodano możliwość ukrywania produktu w sklepie jeżeli produkt jest niedostępny,
    stany produktu wynoszą zero
    ( Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego, opcja ukryj produkty niedostępne)
   • Dodano możliwość zmiany statusu produktu dotyczy właściwości Sklep Internetowy
    (Sklep->Produkty w kategorii, kolumna sklep w tabeli produktów)
   • Dodano możliwość przyrostowej aktualizacji produktów (Sklep->Ustawienia)
    Aktualizują się tylko stany i ceny produktów, które istnieją w bazie danych,
    nowe produkty dodawane są w całości (opisy, kategorie, zdjęcia)
   • Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji zdjęć
    (Sklep->Zdjęcia-> do sklepu internetowego)
   • Dodano możliwość wyboru magazynu (możliwy wybór kilku)
    z którego aktualizują się stany magazynowe
   • Dodano możliwość importu produktów ze sklepu internetowego do Subiekta GT,
    import obejmuje opisy, kategorie i zdjęcia
    (Sklep->Produkty)
    • należy skonfigurować scieżkę do zdjęć (HTTP) w zakładce Sklep->Zdjęcia->Ścieżka do zdjeć
   • Dodano obsługę osCommerca, wymagana instalacja webserwisu
    (Instalacja->Webserwis)
    • należy skonfigurować licencje
     (O programie ->Licencja)
    • należy skonfigurować ścieżkę FTP do katalogu webserwisu
     (Instalacja->Webserwis)
    • należy skonfigurować połączenia z bazą danych
     (Instalacja->Webserwis->Baza danych)
  • 2008-07-16 [wersja programu 1.0.7]
   • Dodano możliwość szybkiej aktualizacji produktów.
    Aktualizują się tylko stany i ceny produktów (ustawienia Sklep->Produkty).
  • 2008-06-13 [wersja programu 1.0.6]
   • Dodano możliwość usuwania kategorii,
   • Usunięto błąd spowodowany długa nazwą kategorii
    (ponad 50 znaków).
  • 2007-05-25 [wersja programu 1.0.5]
   • Poprawka dotycząca logowania operacji.
  • 2008-05-14 [wersja programu 1.0.4]
   • Dodano możliwość wywołania programu z parametem -produkty.
    Umożliwia to dodanie programu do planowanych zadań i pozwoli
    na zautomatyzowanie procesu aktualizacji danych w sklepie,
   • Dodano możliwość masowego dodawania produktów do kategorii,
   • Dodano mechanizm informowania użytkownika o pojawieniu się nowej wersji programu,
   • Uaktualniono mechanizm wysyłania danych do sklepu,
   • Zmieniono nazwę dodawanej kategorii do Subiekta GT, na przyjazną użytkownikowi.
  • 2008-04-20 [wersja programu 1.0.3]
   • Dodano możliwość usuwania zdjęć,
   • Dodano możliwość wyboru jakości eksportowanych zdjęć,
   • Poprawa algorytmu generującego miniaturki.
  • 2008-03-20 [wersja programu 1.0.2]
   • Poprawa współpracy z programem Actcion2sGT.