Wersja do pobrania aplikacji w2s jest w pełnej funkcjonalności. Do pracy w aplikacji wymagana jest licencja. 30-dniową licencje do programu można wygenerować tutaj.

Uwaga: Każdorazowo przed zmianą wersji na wyższą prosimy o zapoznanie sie z changelogiem.

Uwaga: Przed pobraniem nowej wersji oprogramowania należy przejść do zakładki Konfiguracja --> Ustawienia --> Inne --> zaznaczyć opcję "wymuś aktualizację oprogramowania". Zapisać ustawienia, a następnie odinstalować obecną wersję programu i zainstalować najnowszą.

 

w2s - integracja z WF-MAG