Program można wywoływać z linii poleceń w następujący sposób. Parametry umożliwiają automatyzację pracy programu za pomocą planowanych zadań windows.
 

-help wyświetla paremetry linii poleceń.
-zamowienia pobiera nowe zamówienia ze sklepu
Opcje:
-zAktualizujData="YYYY-MM-DD" Opcja pozwala na aktualizowanie zamówień w bazie Subiekta od daty, gdzie data podana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2009-01-01
-produkty aktualizuje produkty w sklepie
Opcje:
-pSzybka Aktualizacja szybka.
-pDokladna Aktualizacja dokładna (domyślna).
-pPrzyrostowa Aktualizacja przyrostowa.
-pUkryjNiedostepne Aktualizacja ukrywa produkty niedostępne, domyślnie nie ukrywa.
-pUkryjNiezaktualizowane Aktualizacja ukrywa produkty niezaktualizowane,
-pBezZdjec Aktualizacja pomija zdjęcia. Domyślnie eksportuje zdjęcia.
-pUsunZdjecia Aktualizacja usuwa zdjęcia w bazie sklepu. Domyślnie nie usuwa.
-stany Aktualizuje stany magazynów w sklepie
-ustawienia="nazwa_ustawienia" W przypadku korzystania z programu w kliku sklepach internetowych, można z linii poleceń wywoływać aktualizację konkretnego sklepu za pomocą tej opcji (od wersji 1.2.6)
-flagi Aktualizuje statusy zamówień na podstawie flag własnych w Subiekt GT (od wersji 1.2.8)
-statusy Aktualizuje statusy zamówień w przypadku wystawienia faktury do zamówienia od klienta (od wersji 1.2.8)

 

Przykłady aktualizacji:

 

Aktualizacja dokładna z usuwaniem zdjęć:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -pUsunZdjecia

 

Aktualizacja przyrostowa z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -pUkryjNiezaktualizowane

 

Aktualizacja szybka z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych i ukrywaniem produktów niedostepnych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -pUkryjNiezaktualizowane -pUkryjNiedostepne

 

Ściąganie zamówień ze sklepu:

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia

 

Aktualizacja dokładna z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu

 

Aktualizacja przyrostowa z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
Aktualizacja szybka z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
 
Uwaga: W linie -sqlServer / -sqlUser / -sqlPwd oraz -sqlSchema zostały podane przykładowe wartości, aby uzupełnić je własnymi należy otworzyć okno WF-MAG --> Połączenie  i odpowiednio je przypisać. 
 
  • Serwer odpowiada: -sqlServer ,  
  • Baza danych: -sqlSchema ,  
  • Użytkownik: -sqlUser
  • Hasło: -sqlPwd
Dodatkowo jeżeli mamy zaznaczone połączenie zaufane w zakładce WF-MAG --> Połączenie to w linii poleceń nie ustawiamy hasła i użytkownika do bazy danych, a jedynie stosujemy -sqlNT=true . W innym przypadku harmonogram nie będzie działał poprawnie i nie wykona swoich czynności.
 
 
 
Najnowsza pomoc do oprogramowania W2S dostępna jest pod tym linkiem --> http://bit.ly/2AqFiiZ