Błąd jest spowodowany tym, iż pole na serwerze FTP nie jest odpowiednikiem pola na serwerze WWW. Jeżeli pole jest puste należy wypełnić dane o licencji w zakładce , jeżeli nie jest puste należy poprawnie wypełnić pole korzystając najlepiej z kreatora ścieżki (klikając na ikonke folderu z plusikiem po prawej stronie w/w pola).


Powodem błędu jest brak obsługi na serwerze www. Na większości hostingów moduł jest zainstalowany należy go tylko włączyć dla danego konta hostingu, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zwrócić się prośbą do administratora hostingu o włączenie w/w funkcjonalności.


Dla pewności iż wszystkie pliki zostały poprawnie wgrane należy wykonać ponowną instalacje . W przypadku jeżeli po ponownej instalacji webserwisu błąd w dalszym występuje należy sprawdzić czy hosting na którym jest zainstalowany sklep obsługuje w wersji 5.x oraz obsługę dla. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić można się zwrócić do naszej firmy poprzez formularz kontaktowy w treści podając :

 • serwer FTP
 • użytkownika FTP
 • hasło dla użytkownika FTP
 • ścieżke do zainstalowanego sklepu na FTP

Program musi wiedzieć, do której kategorii ma zostać przypisany produkt w sklepie. Informację tą można przypisać w dwojaki sposób:

 • (Zakładka: Subiekt->Mapowanie grupy). W tym celu należy wybrać po lewej stronie kategorię sklepową, następnie w oknie po prawej stronie wybrać z listy odpowiednią grupę produktową Subiekta i zapisać wynik mapowania klikając przycisk . Jeżeli zmapowaliśmy grupę z kategorią powinien w tabeli po prawej stronie pojawić się odpowiedni rekord. Usunięcie mapowania następuje w chwili zaznaczenia rekordu, który chcemy usunąć kliknięć prawym przyciskiem pojawi się Menu kontekstowe z opcja usunięcia, po kliknięciu na Menu rekord zostanie usunięty. Można też eksportować grupy do sklepu za pomocą przycisku , po tej operacji należy zmapować grupy, które zostały wyeksportowane i pojawią się teraz jako kategorie w oknie kategorii sklepu.
 • :
  • . W tym celu należy:
   • jako cechy do Subiekt GT przy pomocy zakładki Sklep->Kategorie,
   • za pomocą zakłądki Subiekt->Produkty w kategorii, wybierając kategorię sklepu w drzewie po prawej stronie, następnie znajdują produkt klikając opcje wyboru Sklep przy produkcie.
  • . W tym celu należy:
   • jako cechy do Subiekt GT przy pomocy zakładki Sklep->Kategorie,
   • do Subiekt GT za pomocą zakładki Sklep->Produkty.

W celu zaimportowania produktów do sklepu należy, wcześniej zaimportować kategorie z zakładki , takie postępowanie pozwoli nam przypisać zaimportowane produkty do odpowiednich kategorii w sklepie. Jeżeli chcemy zaimportować produkty ze zdjęciami należy w zakładce następnie określić ścieżkę do obrazków oraz odznaczyć opcje bez importu zdjęć. Po tej operacji możemy przystąpić do importu produktów do Subiekt GT z zakładki

Ścieżki dla obrazków dla różnych sklepów:

 • : http://www.twojadomena.pl/images/,
 • : http://www.twojadomena.pl/images/,
 • : http://www.twojadomena.pl/_var/gfx/images/
 • : http://www.twojadomena.pl/components/com_virtuemart/shop_image/,
 • : http://www.twojadomena.pl/img_php/org/.

Taką informacje określamy za pomocą opcji wyboru zaznaczając odpowiednie magazyny w zakładce Subiekt->Magazyny.

Przycisk wykorzystywany jest tylko w sklepie , służy do wyeksportowania informacji o magazynach do sklepu. Natomiast informacje o stanach na poszczególnych magazynach są eksportowane za pomocą zakładki .aktualizuje wszystkie dane produkt po produkcie (proces aktualizacji jednego produktu trwa 1-3 sekund w zależności o łącza oraz hostingu) . Jest to metoda najwolniejsza ponieważ aktualizuje takie dane jak:

 • nazwę produktu,
 • cenę produktu,
 • dostępność produktu,
 • stawkę podatkową produktu,
 • przynależność produktu do producenta,
 • przynależność produktu do odpowiedniej kategorii,
 • opis produktu,
 • zdjęcie produktu
Metoda ta również ukrywa produkty niezaktualizowane.

aktualizuje tylko te produkty, które istnieją już w bazie sklepu robi to paczkami po 200 produktów na raz (proces aktualizacji paczki czyli 200 produktów trwa około 1-3 sekund w zależności od łącza i hostingu). Jest to najszybsza metoda aktualizacji i aktualizuje:
 • ceny produktu
 • dostępność produktu
Metoda nie ukrywa produktów niezaktualizowanych.

jest metodą mieszaną. Dla produktów które istnieją w bazie sklepu internetowego jest metodą szybką natomiast dla produktów nowych które są dodawane do bazy sklepu internetowego jest metodą dokładną. Metoda ukrywa produkty niezaktualizowane.

Tak, program s2s może obsługiwać klika sklepów z jednej bazy Subiekta. W związku z tym, iż program jest licencjonowany na sklep internetowy, należy wykupić tyle licencji ile chcemy obsługiwać sklepów.

Tak, w tym celu należy, wykupić dwie licencje na program , skonfigurować dostęp dla obydwóch sklepów w programie zakładka . W samym subiekcie należy dodać dwie cechy np: i , przypisać te ceny do produktów, które mają trafić do sklepu i nie zapominając, iż produkty te muszą być przeznaczone do sklepu internetowego (opcja produktu). Następnie należy aktywować opcję dla każdego ustawienia sklepu w programie . Po aktywowaniu należy w pisać w pole cecha identyfikująca sklep dla sklepu pierwszego a dla sklepu drugiego , można też wybrać, aby dla obowiązywał inny cennik niż dla odpowiada za to opcja . Można też zwiększyć lub zmiejszyć cenę z ustawionego cennika za pomocą pola (format zapisu: 1,00).

Uwaga: Opcja oraz pole działają tylko w przypadku włączenia opcji

Należy ręczenie wyedytować plik db.php w katalogu webserwis i zmienić wpis "port = 3306" na odpowiądający swoim ustawieniom na serwerach nazwa.pl może to być port 3305.

Błąd jest powodem wpisanie błędnego użytkownika i hasła w zakładce Sklep->Połączenie http. Dane te wypełniają się automatycznie podczas instalacji webserwisu. Rozwiązanie:

 • Przeinstalować webserwis,
 • Zalogować się do FTP do katalogu webserwisu otworzyć plik index.php. Użytkownik zapisany jest w zmiennej $tajny_user = 'test' a hasło w zmiennej $tajne_haslo = 'test'.

Powodem może być to, iż w zakładce nie mamy ustawionego ani jednego sklepu. W celu ustawienia sklepu należy na tabelce wcisnąć prawy przyciskiem myszy wtedy pojawi nam się menu kontekstowe z menu należy wybrać "Dodaj nowe ustawienia" i pojawi nam się formatka. W miejsce "Nazwa ustawienia" wpisujemy nazwę własną (dowolną) dla sklepu np: 2sklep i jeżeli obsługujemy tylko jeden sklep zaznaczamy opcję "Ustawienia domyślne". Po dodaniu nowego ustawienia powinno być już możliwa zmiana ustawień.

W takiej sytuacji należy w panelu administracyjnym sklepu wejść w Ustawienia podstawowe->Zarządzaj cache i zmienić na wartość np: 300, wartość w sekundach czyli jest to 5 minut. Program napewno aktualizuję bazę danych a za pokazywanie nieaktualnych danych odpowiedzialny jest cache sklepu .


W przypadku musimy wpisać dane do logowania do panelu administracyjnego sklepu , pamiętając aby uaktywnić wpisanemu użytkownikowi połączenie . Opis jak uaktywnić opcję znajdziecie Państwo tutaj.

 • Cechy kolory/rozmiary należy stworzyć w programie w zakładce , cechy jeżeli mamy działający sklep można zaimportować ze sklepu (prawy przycisk myszy-> menu kontekstowe->Synchronizuj ze sklepem),
 • Stworzone cechy musimy wyeksportować do Subiekt GT (prawy przycisk myszy-> menu kontekstowe->Synchronizuj z Subiekt),
 • W na potrzeby sklepu internetowego trzeba stworzyć indeks główny posiadający zdjęcie oraz przynależność do kategorii, który nigdy nie będzie sprzedawany w systemie Subiekt GT natomiast będzie on służył do grupowania produktów w sklepie internetowym, grupowanie będzie polegać na tym, że w sklepie pod tym indeksem będą znajdować się rozmiary/kolory,
  • Przykład symbolu/indeksu głównego w przypadku butów: 1455 (symbol bez cechy w Subiekt GT)
  • Przykład symbolu/indeksu identyfikującego rozmiar w przypadku butów: 1455#40 (symbol z cechą w Subiekt GT )
  • Przykład symbolu/indeksu identyfikującego rozmiar butów: 1455#41 (symbol z cechą w Subiekt GT)
  • Przykład symbolu/indeksu identyfikującego rozmiar butów: 1455#42 (symbol z cechą w Subiekt GT )
  • Uwaga: separatorem cechy w tym przypadku jest znak "#"
 • Program rozpoznaje produkty, które posiadają cechy takie jak rozmiar czy kolor na podstawie cech przypisanym w produktach w programie Subiekt, możliwość przypisywania tych cech mamy możliwość w samym programie jak i w programie w zakładce Subiekt->Cechy Rozmiar/Kolor,
 • Program obcina do grupowania indeks towaru o taką ilość cech rozmiarów/kolorów jaką ma przypisaną,
  • Indeks 1455#41 posiadając cechę zostanie zgrupowany do indeksu 1455
  • Indeks 1500#41#BIAL posiadając cechę oraz cechę zostanie zgrupowany do indeksu 1500
  • Przypisanie cech do produktów w Subiekt GT jest bardzo ważne ponieważ bez przypisywania cech dodamy do sklepu tyle indeksów towarowych ile mamy w Subiekt GT a to nie jest celem tego rozwiązania!

Separator cechy można zmienić edytując plik:

 • C:/Program Files/e-mo.pl Piotr Rusin/s2s/subiekt2sklep.exe.config
i zmieniając znak "#" w linii na swój:

Program nie usuwa produktów z bazy sklepu, natomiast może go ukryć w tak, żeby był nie widoczny w sklepie dla klientów. Jeżeli wyłączymy produkt w sklepie w samym Subiekcie i włączymy opcję: z zakładki: to taki produkt zostanie ukryty w sklepie podczas najbliższej aktualizacji.

Nie ma takiej możliwości, żeby do sklepu internetowego były eksportowane zdublowane indeksy, one po prostu są inne dla komputera, być może w tych indeksach znajdują się jakieś niewidoczne znaki dla człowieka np. spacja. Niepokojącym jest fakt, że w samym programie Subiekt można zmienić indeks/symbol produktu nawet przez omyłkę a każda zmiana indeksu będzie interpretowana przez sklep jako nowy produkt.

W celu podmiany zdjęcia w bazie sklepu należy załączyć opcję: w zakładki: oraz ponownie metodą dokładną wyeksportować produkty do sklepu, należy pamiętać, że opcja wykasuje wszystkie zdjęcia i zaimportuje nowe zdjęcia z Subiekta do sklepu.
Opcji nie należy nadużywać i mieć włączonej cały czas ponieważ opcja bardzo zwalnia aktualizację dokładną.

 • Sposób 1 :
  • Odznaczyć wszystkie produkty do sklepu internetowego,
  • Zaznaczyć tylko 5 interesujacych nas produtków do sklepu,
  • Przeprowadzić eksport.
 • Sposób 2:
  • Dodać w programie Subiekt GT cechę o nazwie "Tylko5" i przypisać ja do 5 produktów,
  • W programie s2s w zakładce zaznaczyć obsługę wielu sklepów a jako cechę identyfikujaca wpisać "Tylko5",
  • Przeprowadzić eksport.

 1. W oknie Subiekt->Produkty pojawiają się tylko te produkty, które mają zaznaczony znacznik "Pozycja do sklepu internetowego" lub zaznaczony znacznik "Pozycja do systemu mobilnego" w zależności od zaznaczonej opcji w programie (obrazek poniżej): 2. Zaznaczenie w zakładce Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego->Produkty->Metody aktualizacji opcji "wyślij produkty zaktualizowane" spowoduje pojawianie się w oknie Subiekt->Produkty tylko produktów, które zostały zmienione w programie Subiekt GT od ostatniego wysłania produktów do sklepu.
 3. Symbolu produktu determinuje to po czym będą aktualizowane produkty w sklepie ale też czy dany produkt wogole się pojawi na liście do autlaizacji, ponieważ na tej liście pojawiają się tylko te produkty które mają wypełnione to pole. Dość częstym błędem jest ustawienie przez użytkownika zamiast pola Symbol, pola Symbol Dostawcy w takim przypadku w oknie Subiekt -> Produkty pojawiają się tylko te produkty, które posiadają uzupełniony Symbol dostawcy w programie Subiekt GT.


 4. Włączenie opcji wiele sklepów spowoduje wyświetlenie na liście produktów, które po pierwsze mają zaznaczoną opcję "Pozycja do sklepu internetowego" lub "Pozycja do systemu mobilnego" i dodatkowo posiadają przypisaną cechę której nazwę można wpisać w polu "Cecha identyfikująca sklep":


 5. Ustawienie filtrów spowoduje wyświetlanie tylko tych produktów które spełniają ustawione warunki w zakładce Filtry produktów:

W przypadku wystąpienia błędu należy uruchomić program jako administrator. Film : Jak to zrobić


Oto trzy metody wykonywania promocji z użyciem Naszej aplikacji.
#1 Promocja dla SubiektGT (tylko): Należy otworzyć program SubiektGT.
Tworzenie promocji w SubiektGT w Widok --> Zarządzanie --> Promocje. Następnie klikamy sobie na dodaj i określamy nazwę tej promocji. Wybieramy sobie towary z odpowiedniej grupy bądź pojedyńczo z listy towarów.
Określamy z jakiego poziomu cenowego będziemy korzystać (ustawiamy domyślny poziom jaki eksportujemy jako cena detaliczna w Naszej aplikacji w zakładce Sklep --> Ustawienia --> do sklepu internetowego --> Produkty --> Opcje produktów) i jaki rabat przydzielamy % dla grupy towarów.
Zakładka Czas - tutaj musimy ustalić na "Jednorazowa" i ustawić początek oraz zakończenie promocji, w innym przypadku nie będzie ona działać prawidłowo.
Przechodzimy do S2S Sklep --> Ustawienia --> Inne --> i zaznaczamy " promocja z SubiektGT".
Po wykonaniu powyższych rzeczy możemy dany produkt lub grupę produktów wyeksportować i sprawdzić czy promocja działa w zakładce Subiekt --> Produkty.
Promocja działa dla wszystkich metod dotyczących aktualizacji. #2: Promocja - pola własne SubiektGT (tylko): Należy uruchomić SubiektGT
Musimy utworzyć Pole własne w Subiekcie. Przechodzimy do Widok --> Administracja --> Parametry i odszukujemy " Pole własne"
Następnie "Obiekt" wybieramy jako "Towar i usługa" i klikamy obok na "Dodaj" --> Dodaj pole standardowe
Nazywamy odpowiednio pole, np. Promocja
Przechodzimy na dowolony Towar, na którym chcemy zrobić promocje i przechodzimy na zakładkę "Własne"
Wartość określamy jako "TAK" dużymi literami jeżeli chcemy aby produkt był w promocji, jeżeli nie chcemy by był widoczny to pozostawiamy tą wartość pustą bądź wpisujemy "NIE". Nie możemy stosować małych znaków, jedynie tylko wielkie.
Następnie najlepiej by było korzystać z dodatkowego poziomu cenowego**, gdzie na tym poziomie będzie widniała Nasza cena promocyjna na sklepie internetowym. ** Dodatkowy poziom cenowy
Przechodzimy do Widok --> Administracja --> Parametry --> Towary i usługi --> Zakładka "Ceny" i klikamy "Dodaj", a następnie nazywamy według własnych idei nowy Poziom Cenowy, który będzie odpowiadał promocji na sklepie internetowym.
** Przechodzimy do zakładki Podstawowe i klikamy na kalkulacja cen i wpisujemy dla poziomu cenowego z którego będziemy korzystać cene promocyjną jaką będzie widoczna na sklepie internetowym. Zapisujemy i zamykamy kartę produktu
Przechodzimy do S2S Sklep --> Ustawienia --> Inne --> i odzaznaczamy " promocja z SubiektGT".
Przechodzimy do S2S Sklep --> Ustawienia --> do sklepu internetowego --> Pola własne --> Promocja - określamy to pole własne z Subiekta które utworzyliśmy do "Promocji"
Przechodzimy do S2S Sklep --> Ustawienia --> do sklepu internetowego --> Produkty --> Opcje produktów i określamy przy "Cena promocyjna" ten poziom cenowy z którego będziemy korzystać. **- tyczy się tylko w przypadku, kiedy chcemy założyć dodatkowy poziom cenowy w Subiekcie odpowiadający promocji na sklepie internetowym
#3: Promocja na cechach w SubiektGT i Nexo: Należy przejść do S2S --> Sklep --> Ustawienia --> Inne --> odznaczyć opcję "Promocja z SubiektGT"
Następnie przechodzimy do zakładki Sklep --> Ustawienia --> do sklepu internetowego --> Pola własne --> zaznaczamy opcję "promocja jako cecha".
Po wykonaniu powyższej czynności należy otworzyć Subiekta, i przejść na dany towar na którym będziemy ustawiać promocję na zakładkę "Grupy".
Klikamy opcję "Przypisz", a następnie "dodaj cechę".
Jeżeli wykonujemy promocję do konkretnej daty obniżając wartość towaru o 20 złotych powinniśmy dodać to w taki sposób:
- Promocja:20PLN:2017-10-30 Jeżeli promocja nie ma daty jej zakończenia i chcemy by trwała cały czas to należy ustawić to w taki sposób:
- Promocja:20PLN
Promocja powyżej będzie trwała cały czas w momencie kiedy za każdym razem taki produkt zostanie zaktualizowany, w innym przypadku będzie trwać ona tylko na 3 dni. Na wyżej wymienioną metodę promocji można także ustawić wartość, np. "-20%", przykład poniżej:
- Promocja:20% Przykłady promocji dostępne poniżej:
- Promocja:10PLN
- Promocja:20PLN
- Promocja:10%
- Promocja:20%
- Promocja:10PLN:2017-10-30
- Promocja:20%:2017-10-30
Funkcjonalność powyższa jest o tyle przydatna, że z poziomu SubiektGT oraz Subiekta Nexo możemy do określonej grupy produktów przypisać masowo wybrane promocję na konkretne towary. Zaoszczędzi Nam to sporo czasu zamiast przechodząc na każdy produkt i wykonując promocję pojedyńczo.

Proszę na starym komputerze zainstalować najnowszą wersję programu. Przed instalacją proszę o zaznaczenie opcji Sklep->Ustawienia->Inne->wymuś aktualizację oprogramowania następnie proszę zapisać ustawienia i zainstalować nową wersję. Po zainstalowaniu proszę zrobić kopię w s2s->Instalacja->Archiwizacja danych->Kopia bazy danych. Kopie należy wykonać na dysk każdy inny dysk niż c, o ile dysk c to dysk systemowy, jeżeli nie mamy takiej możliwości proszę o wykonanie kopii do katalogu c:\ProgramData\e-mo.pl. Jeżeli już zrobimy kopię to należy sokpiować ją na nowy komputer rownież na dysk D lub C:ProgramDatae-mo.pl, a następnie uruchomić program s2s->Instalacja->Archiwizacja->Odtwarzanie kopii bazy danych. Jeżeli podczas odtwarzania wystąpi błąd należy wskazać nową ścieżke gdzie mają być przechowywane pliki z bazą danych w polu "Wskaż nową lokalizacje bazy". Dla wersji 64 bitowej SQL przeważnie jest to ścieżka:C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA przy czym zaznaczony na czerwono katalog na każdym komputerze może być inny.