Program można wywoływać z linii poleceń w następujący sposób. Parametry umożliwiają automatyzację pracy programu za pomocą planowanych zadań windows.
 

   
-helpwyświetla paremetry linii poleceń.
-zamowieniapobiera nowe zamówienia ze sklepu
 Opcje:
 -zAktualizujData="YYYY-MM-DD"Opcja pozwala na aktualizowanie zamówień w bazie Subiekta od daty, gdzie data podana w formacie RRRR-MM-DD, np. 2009-01-01
-produktyaktualizuje produkty w sklepie
 Opcje:
 -pZaktualizowaneWysyła tylko te produkty, które zostały zaktualizowane w programie Subiekt GT.
 -pSzybkaAktualizacja szybka.
 -pDokladnaAktualizacja dokładna (domyślna).
 -pPrzyrostowaAktualizacja przyrostowa.
 -pUkryjNiedostepneAktualizacja ukrywa produkty niedostępne, domyślnie nie ukrywa.
 -pUkryjNiezaktualizowaneAktualizacja ukrywa produkty niezaktualizowane,
 -pBezZdjecAktualizacja pomija zdjęcia. Domyślnie eksportuje zdjęcia.
 -pUsunZdjeciaAktualizacja usuwa zdjęcia w bazie sklepu. Domyślnie nie usuwa.
 -pWymusAtrybutyWymusza pobieranie nowo dodanych atrybutów do bazy, bez tego możliwe korzystanie z cache programu.
 -pRoznicaDo sklepu wysyłane są tylko produkty, które uległ zmianie stan lub cena.
 -pCzas="48"Należy stosować z opcją -pRoznica, określa czas po jakim zmiana ceny nie ma znaczenia a produkt i tak zostanie wysłany do aktualizacji.
 -jednostka="godzin"Należy stosować z opcją -pCzas, określa jednostkę czasu dla opcji -pCzas. Dostępne opcje: godzin, minut, sekund.
-stanyAktualizuje stany magazynów w sklepie
-ustawienia="nazwa_ustawienia"W przypadku korzystania z programu w kliku sklepach internetowych, można z linii poleceń wywoływać aktualizację konkretnego sklepu za pomocą tej opcji (od wersji 1.2.6)
-flagiAktualizuje statusy zamówień na podstawie flag własnych w Subiekt GT (od wersji 1.2.8)
-statusyAktualizuje statusy zamówień w przypadku wystawienia faktury do zamówienia od klienta (od wersji 1.2.8)
-tylkoZdjeciaAktualizuje tylko zdjęcia produktów.
-allegro_zamowieniapobiera nowe zamówienia z allegro
-aktualizacjaAllegroaktualizuje aukcje z allegro
 Opcje:
 -aCenyaktualizuje tylko ceny w wystawionych aukcjach allegro.
 -aStanyaktualizuje tylko stany w wystawionych aukcjach allegro.
 -aOfertaaktualizuje aukcje, nowe zostaną dodane a jeszcze aktywne zaktualizowane.

 

Przykłady aktualizacji:

 

Aktualizacja dokładna z usuwaniem zdjęć:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -pUsunZdjecia

 

Aktualizacja przyrostowa z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -pUkryjNiezaktualizowane

 

Aktualizacja szybka z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych i ukrywaniem produktów niedostepnych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -pUkryjNiezaktualizowane -pUkryjNiedostepne

 

Ściąganie zamówień ze sklepu:

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia

 

Aktualizacja dokładna z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu

 

Aktualizacja przyrostowa z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
Aktualizacja szybka z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu 
 
 
 
Uwaga: W linie -sqlServer / -sqlUser / -sqlPwd oraz -sqlSchema zostały podane przykładowe wartości, aby uzupełnić je własnymi należy otworzyć okno Subiekt --> Połączenie  i odpowiednio je przypisać. 
 
  • Serwer odpowiada: -sqlServer ,  
  • Baza danych: -sqlSchema ,  
  • Użytkownik: -sqlUser
  • Hasło: -sqlPwd
Dodatkowo jeżeli mamy zaznaczone połączenie zaufane w zakładce Subiekt --> Połączenie to w linii poleceń nie ustawiamy hasła i użytkownika do bazy danych, a jedynie stosujemy -sqlNT=true . W innym przypadku harmonogram nie będzie działał poprawnie i nie wykona swoich czynności.