Program można wywoływać z linii poleceń w następujący sposób. Parametry umożliwiają automatyzację pracy programu za pomocą planowanych zadań windows.
 

   
-helpwyświetla paremetry linii poleceń.
-zamowieniapobiera nowe zamówienia ze sklepu
 Opcje:
 -zAktualizujDataOpcja pozwala na aktualizowanie zamówień w bazie Subiekta
 -days="7"Opcja pozwala na poberanie zamówień z przed 7 dni, oczywiście ilość dni można dowolnie zmieniać
 -UpdateOrderOnlyFlagaktualizuje tylko flagę do zamówień
 -UpdateOrderOnlyPaymentaktualizuje tylko pole płatności (uwagi) do zamówień
 -WithOutPaymentTransactionnie pobiera dodatkowych informacji o płatnościach dla zamówienia co przy aktualizacji flag skraca czas pobierania zamówień
 -UpdateOrderOnlyPackageaktualizuje na zamówieniu tylko numery listów przewozowych (tylko Subiekt NEXO)
 -currentState="Nazwa statusu"

pobiera tylko zamówienia z wybranym statusem, jeżeli chcemy pobrać klika statusów to wpisujemy statusy po przecinku np.

-currentState="Nowe zamówienia,Potwierdzone,Opłacone"

 

  
-produktyaktualizuje produkty w sklepie
 Opcje:
 -pZaktualizowaneWysyła tylko te produkty, które zostały zaktualizowane w programie Subiekt GT.
 -pSzybkaAktualizacja szybka.
 -pDokladnaAktualizacja dokładna (domyślna).
 -pPrzyrostowaAktualizacja przyrostowa.
 -pUkryjNiedostepneAktualizacja ukrywa produkty niedostępne, domyślnie nie ukrywa.
 -pUkryjNiezaktualizowaneAktualizacja ukrywa produkty niezaktualizowane,
 -pBezZdjecAktualizacja pomija zdjęcia. Domyślnie eksportuje zdjęcia.
 -pUsunZdjeciaAktualizacja usuwa zdjęcia w bazie sklepu. Domyślnie nie usuwa.
 -pWymusAtrybutyWymusza pobieranie nowo dodanych atrybutów do bazy, bez tego możliwe korzystanie z cache programu.
 -pRoznicaDo sklepu wysyłane są tylko produkty, które uległ zmianie stan lub cena.
 -pCzas="48"Należy stosować z opcją -pRoznica, określa czas po jakim zmiana ceny nie ma znaczenia a produkt i tak zostanie wysłany do aktualizacji.
 -jednostka="godzin"Należy stosować z opcją -pCzas, określa jednostkę czasu dla opcji -pCzas. Dostępne opcje: godzin, minut, sekund.
 -sendStocksOnSelectedWarehousesWysyła stan na wybranych magazynach (niewszystkie sklepy obsługują taką funckjonalność), niedodanie tej opcji spowoduje nie wysyłanie tych stanów.
 -coAktualizowac=""

Dodanie tej opcji spowoduje ograniczenie możliwości aktualizacji niekórych pól produktów, nie wszystkie sklepu obsługują ten sposób.

 

Dostepne opcje metoda Szybka:

 • VATSzybka (aktualizuje stawkę VAT produktu)
 • CenaSzybka (aktualizuje cenę produktu)
 • SRPSzybka (aktualizuje cene SRP produktu)
 • WidokSzybka (aktualizuje widoczność produktu)
 • StatusSzybka (aktualizuje status produktu)
 • CzasSzybka (aktualizuje czas dostępności produktu)
 • Polecany (aktualizuje pole polecany)

Dostępne opcje metoda Dokładna:

 • Nazwa (aktualizuje nazwę produktu)
 • Opis (aktualizuje opis produktu)
 • KrotkiOpis (aktualizuje krótki opis produktu)
 • SEO (aktualizuje inforamcję SEO o produkcie)
 • Producent (aktualizuje producenta produktu)
 • Kategoria (aktualizuje kategorię produktu)
 • UsunKategorie (usuwa wszystkie kategorie dla produktu)
 • VAT (aktualizuje stawkę VAT produktu)
 • JM (aktualizuje jednostkę miary produktu)
 • Cena (aktualizuje cenę produktu)

Przykład zastosowanie:

 

-coAktualizowac="CenaSzybka,WidokSzybka" zaktualizuje w metodzie szybkiej tylko cenę oraz widoczność produktu.

 

-coAktualizowac="Nazwa,Opis,Cena" zaktualizuje tylko nazwę, opci oraz cenę produktu pozostałe parametry nie będa zmienone.


 

  
-stanyAktualizuje stany magazynów w sklepie, o ile sklep internetowy obsługuje wiele magazynów i opcja jest wdrożona w samym programie dla wybranego sklepu. 
-ustawienia="nazwa_ustawienia"W przypadku korzystania z programu w kliku sklepach internetowych, można z linii poleceń wywoływać aktualizację konkretnego sklepu za pomocą tej opcji (od wersji 1.2.6)
-flagiAktualizuje statusy zamówień na podstawie flag własnych w Subiekt
-statusyAktualizuje statusy zamówień w przypadku wystawienia faktury lub paragonu do zamówienia od klienta
-tylkoZdjeciaAktualizuje tylko zdjęcia produktów.
-fakturyImportPobiera ze sklepu internetowego faktury do Subiekta

Opcje: 
 -currentState

pobiera tylko zamówienia z wybranym statusem, jeżeli chcemy pobrać klika statusów to wpisujemy statusy po przecinku np.

-currentState="Nowe zamówienia,Potwierdzone,Opłacone"

-paragonyImportPobiera ze sklepu internetoweg paragony do Subiekta
-cechyWysyła do sklepu internetowego cechy/parametry
-fakturyWysyła do sklepu internetowego faktury z Subiekt

Opcje: 
 -notSentOpcja służy do wysyłania zamówień, które jeszcze nie zostały wysłane lub w przypadku NEXO zostały zmienione później niż ostatnie wysłanie do sklepu
-listyWysyła do sklepu internetoego listy przewozowe z Subiekt
-allegro_zamowieniapobiera nowe zamówienia z allegro
-aktualizacjaAllegroaktualizuje aukcje z allegro
 Opcje:
 -aCenyaktualizuje tylko ceny w wystawionych aukcjach allegro.
 -aStanyaktualizuje tylko stany w wystawionych aukcjach allegro.
 -aOfertaaktualizuje aukcje, nowe zostaną dodane a jeszcze aktywne zaktualizowane.

 

Przykłady aktualizacji:

 

Aktualizacja dokładna z usuwaniem zdjęć:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -pUsunZdjecia

 

Aktualizacja przyrostowa z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -pUkryjNiezaktualizowane

 

Aktualizacja szybka z ukrywaniem produktów niezaktualizowanych i ukrywaniem produktów niedostepnych:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -pUkryjNiezaktualizowane -pUkryjNiedostepne

 

Ściąganie zamówień ze sklepu:

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia

 

Aktualizacja dokładna z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pDokladna -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_programu"

 

Aktualizacja przyrostowa z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL:
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pPrzyrostowa -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_subiekta"
 
 
Aktualizacja szybka z linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_subiekta" 
 
 
Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją SQL: 
 
-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer="(local)" -sqlUser="sa" -sqlPwd="moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste" -sqlSchema="baza_danych_subiekta"
 

 

Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją Windows: 

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer="(local)" -sqlSchema="baza_danych_subiekta" -sqlNT="true"

 

Ściąganie zamówień ze sklepu użyciem linii poleceń bez zalogowanego użytkownika z autoryzacją Windows i użytkownikiem Subiekta: 

-ustawienia="Moje ustawienie" -zamowienia -sqlServer="(local)" -sqlSchema="baza_danych_subiekta" -sqlNT="true" -AppUser="Jan Kowalski"

-AppPwd="hasło_do_subiekta"

 
 
 
Uwaga: W linie -sqlServer / -sqlUser / -sqlPwd oraz -sqlSchema zostały podane przykładowe wartości, aby uzupełnić je własnymi należy otworzyć okno Subiekt --> Połączenie  i odpowiednio je przypisać. W przypadku korzystania z Subiekta NEXO PRO oraz funckjonalności, która potrzebuje sfery w Subiekt GT dodatkowo należy używać parametrów -appUser="użytkownika_z_programu" -appPwd="hasło z programu".
 
 • Serwer odpowiada: -sqlServer ,  
 • Baza danych: -sqlSchema ,  
 • Użytkownik: -sqlUser
 • Hasło: -sqlPwd ,
 • Użytkownik Subiekt: -AppUser,
 • Hasło do Subiekta: -AppPwd.
Dodatkowo jeżeli mamy zaznaczone połączenie zaufane w zakładce Subiekt --> Połączenie to w linii poleceń nie ustawiamy hasła i użytkownika do bazy danych, a jedynie stosujemy -sqlNT=true . W innym przypadku harmonogram nie będzie działał poprawnie i nie wykona swoich czynności.