Automatyczne przydzielanie pracowników do zamówień w Baselinkerze.

Za pomocą programu s2s możemy automatycznie przydzielić pracownikom zamówienia do spakowania. Do tej operacji będą mam potrzebne dodatkowe statusy zamówień w Baselinkerze. Statusy najelpiej nazwać tak, aby jednoznaczenie zindentyfikować pracownika.

Mająć statusy pracowników w Baselinkerze jak niżej:

 

możemy pracownikom/pakowaczom przydzielić zamówienia automatycznie. Program s2s podczas pobrania zamówień do Subiekta automatycznie i po równo przydzieli zamówienia użytkownikom. Jeżeli program s2s prawidłowo doda zamówienia do Subiekta to po dodaniu zamówienia skomunikuje się z Baselinkerem i zmieni status zamówienia w Baselinekerze na taki jaki przydzielimy pracownikowi w kolumnie "Status". Na przykładowym ustawieniu są to statusy "Dariusz Żukowski" i "Jakub Żukowski", w kolumnie flagi określamy jaka flaga zostanie nadana zamówieniu w Subiekt. Na przyładowym ustawieniu poniżej mamy flagi o nazwie "Dariusz" jeżeli zamówienie będzie pakował użytkownika Subiekta Dariusz Żukowski oraz flagą "Jakub" jeżeli pakowął będzie to użytkownik Subiekta "Jakub Żukowski". W przypadku jeżeli towaru nie ma na magazynie takie zamówienie w Subiekt otrzyma flagę "Brak towaru na magazynie", które określamy w kolumnie "Flaga dla braków".

 


Następnie za pomocą mapowana flag w s2s możemy wysłać informację o brakach do Baselinkera mapując flagę braków ze statusem, jak na ekranie poniżej.

 


s2s automatyzacja przydział pakowanie flagi subiekt