Dynamiczna data aktualizacji zamówień z linii poleceń w pliku .bat

Użytkownicy coraz częściej korzystaja z opcji aktualizacji zamówień w programie s2s, przy okazji zmieniając datę w konfiguracji programu w zakładce Sklep->Ustawienia->do Subiekt->Zamówienia->Aktualizacja zamówień od daty. Należy pamiętać że opcje jest aktywna dopiero jak zaznaczymy powyżej opcję "pozwól na aktualizację zamówień". Dla uzyskania efektu dynamicznej daty należy stworzyć plik np. zamowienia.bat :

--początek pliku

@echo off  

cd "C:\Program Files (x86)\e-mo.pl\s2s"

subiekt2sklep.exe -ustawienia="e-mo.pl - ShopGold" -zamowienia -zAktualizujData="%date%"

--koniec pliku

Następnie w harmonogramie zadań uruchamiać plik zamówienia.bat. Wykorzystanie pliku w harmonogramie spowoduje, że program będzie aktulizawał produkty tylko z dnia bieżącego. W następnej wersji zastosujemy zmiennną -days="7", która pozwoli na pobieranie zamówień od wybranej daty minus ilość dni zawartej w zmiennej.

 

s2s linia poleceń dynamiczna data plik .bat