s2s błąd pliku konfiguracji

Zobacz film

Czasami plik z konfiguracją połączenia do bazy danych ulega uszkodzeniu (błędne zamknięcie systemu Windows, brak prądu), uszkodzenie pliku powoduje błąd, który uniemożliwia uruchomienie programu s2s. Rozwiązanie to skasowanie tego pliku i skonfigurowanie połączenie do bazy danych ponownie.
s2s błąd nie można uruchomić s2s

Jak zacząć import produktów z cennika dostarczonego przez dystrybutora do sklepu internetowego przy pomocy a2c.online ?

Zobacz film

Film pokazuje jak przy pomocy aplikacji a2c.online posiadając pliki od wybranego dytrybutora zasilić sklep internetowy w produkty które znajdują się w tych plikach.

Posiadając pliki należy w zakładce Pobierz->Dystrybutorzy aktywować wybranego dystrybutora zaznaczając mu opcję "Włącz integrację". Po włączeniu integracji należy w zakładce Pobierz->Autoryzacja wypełnić dane autoryzacyjne przeważnie są tą linki do plików XML, czasami należy podać użytkownika, hasło ewentualnie klucz API czy też dane do FTP.

Po wpisaniu danych autoryzacyjnych należy odczekać około 2h, w tym czasie apliakcja pobierze produkty od dystrybutora. Po pobraniu danycg należy wejść w zakładkę Wyślij->Kategorie i zaznaczyć wybrane kategorie do eksportu mapując je odpowiednio z kategoriami w sklepie. Należy pamiętać, że mapujemy kategorie najniższego poziomu, czyli te które nie mają już podkategorii.

Jeżeli wykonamy operację mapowania kategorii produkty zaczną się już wysyłać do sklepu. Wysyłka produktów odbywa się co 5 minut w paczkach po 25 produktów.

Jeżeli już aplikacja wyśle wszystkie produkty do sklepu to co 2h będzie uruchomiane zadanie aktualizacji o cen i stanów produktów.

a2c.online prestashop sklep internetowy aktualizacja cen aktualizacja stanów dodawanie produktów pobieranie cenników integracja

Jak zmiejszyć częstotliwość aktualizacji Baselinkera za pomocą s2s ?

s2s_czas_postoju.jpg

Częstotliwość aktualizacji w Baselinker oraz w każdym sklepie jaki aktualizujemy można zmienić w zakładce Sklep->Ustawienia->do sklepu internetowego->Produkty->Metody aktualizacji opcją Czas postoju, wpisujemy tam po prostu czas na jaki program zatrzyma się. Czas wpisujemy w milisekundach w przypadku Baselinkera można wpisać 650. Jak to obliczyć ? Limit wynosi 100 na minutę czyli 60 000 milisekund / 100 = 600 i dodamy zapas 50 ms co w sumie da nam wynik 650 ms i taki wpisujemy w program.
s2s baselinker częstotliwość aktualizacja sklepy internetowe integracja

Funkcjonalność automatycznego nadawania symboli kontrahentów w Subiekt GT.

s2s_automatyczne_nadawanie_symboli_kontrahentów.jpg

W przypadku włączenia funkcjonalności automatycznego nadawania symboli  kontrahentów w programie s2s, należy pamiętać, że taka sama funkcjonalność musi być włączona w samym Subiekt GT (Widok->Administracja->Parametry-Kontrahenci).
s2s Subiekt GT kontrahent automatyczny symbol

Jak sprawdzić w a2c.online czy dany produkt znajduje się w pliku?

Zobacz film

Film pokazuje jak sprawdzić w aplikacji a2c.online czy produkt o symbolu 2071 znajduje się w ostatnio przetwarzanym pliku z hurtowni LeanToys. Taki plik możemy też pobrać do siebie na dysk i sprawdzić manualnie. Historia plików, które pobierane są przez aplikacje a2c.online  dostepna jest do dwóch dni wstecz.
a2c.online integracja plik sku sprawdzanie

Jak skonfigurować połączenie z Prestashop API ?

Zobacz film

Film pokazuje jak skonfigurować połączenie z webapi Prestashop.
a2c a2c.online s2s w2s api prestashop

Instalacja webserwisu ShopGold w aplikacji a2c.online.

Zobacz film

Film pokazuje jak zainstalować webserwis w sklepie ShopGold za pomocą a2c.online.

Wymagane czynności:

 1. Należy założyć katalog "webserwis" w katalogu sklepu internetowego na FTP,
 2. Należy odszukać plik ../ustawienia/ustawienia_db.php w którym zapisano konfigurację do bazy danych sklepu ShopGold
  • define('DB_SERVER', 'localhost') -gdzie 'localhost' to serwer mysql
  • define('DB_PORT', '3306'); - gdzie 3306 to port serwer mysql, jeżeli wartość jest pusta też wpisujemy 3306,
  • define('DB_DATABASE', 'shopgold'); - gdzie 'shopgold; to nazwa bazy danych,
  • define('DB_SERVER_USERNAME', 'shopgold'); - gdzie 'shopgold' to nazwa użytkownika,
  • define('DB_SERVER_PASSWORD', 'Jjxj48#8');  - gdzie 'Jjxj48#8' to hasło do bazy

   

 

 

 

a2c.online ShopGold instalacja webserwis

Jak w a2c.online wyłączyć wybranego producenta z eksportu do sklepu ?

Zobacz film

Film pokazuje jak w usłudze a2c.online wyłączyć wybranych producentów z eksportu do sklepu internetowego.
a2c.online producent eksport sklep internetowy

Jak skonfigurować API WooCommerce ?

Zobacz film

Film pokazuje jak skonfigurować i sprawdzić połączenie z API WooCommerce.

W przypadku jeżeli mamy problem z wpisywaniem zadeklarowanych kluczy w panelu WP a proces autoryzacji nie chce nas przepuścić musimy zmodyfikować plik .htaccess i dodać linię:

RewriteRule ^index\.php$ - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]

WooCommerce s2s a2c w2s legacy api połączenie

Jak wyeksportować tylko stan do sklepu internetowego ?

s2s_eksportuj_tylko_stan.jpg

Jeżeli chcemy wyeksportować z Subiekta GT / Subiekta NEXO PRO do sklepu internetowego tylko stan produktu bez ceny należy zaznaczyć opcję "eksportuj tylko stan (metoda szybka)" w zakładce Sklep->Ustawienia->do Sklepu internetowego->Produkty->Opcje produktów.

W przypadku zadań automatycznej aktualizacji należy oczywiście włączyć w/w opcję oraz skorzystać z harmonogramu zadań Windows uruchomiając program z odpowiednimi parametrami:

Dla użytkownika nie zalogowanego:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka -sqlServer=(local) -sqlUser=sa -sqlPwd=moje_haslo_jezeli_nie_ma_pozostawiamy_puste -sqlSchema=baza_danych_programu

Dla użytkownik zalogowanego:

-ustawienia="Moje ustawienie" -produkty -pSzybka

 

s2s integracja Subiekt GT Subiekt NEXO PRO tylko stan